• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

 Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Pustiměř.

Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov,  Pustiměř 207, 683 21

www.zspustimer.cz , tel: 517 357 267, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

 

Zápis do 1. třídy

10. a 11. dubna

 

rezervace termínu zde

 

ke stažení:

 formuláře k zápisu (3x) - pdf, doc

 desatero pro předškoláky

 

 

   


 

Příspěvky ze života školy CO DĚLÁME v roce 2023/2024

  

 


 

Seznam uchazečů o základní vzdělávání 2023/24

 


 

1. číslo časopisu Marmeláda - prosinec 2023

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


 

 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ŠPP poskytuje poradenství žákům, rodičům a ostatním pedagogickým pracovníkům. Snažíme se o komplexní přístup, při kterém společně úzce spolupracujeme dle charakteristiky daných obtíží.

Pracovníci:

Metodička prevence: Mgr. Kateřina Hrozková

Výchovná poradkyně: Mgr. Monika Kurková

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Szkutová

Speciální pedagožka: Mgr. Jana Šoupalová

 

Metodička prevence

Mgr. Kateřina Hrozková zajišťuje prevenci šikany, kyberšikany a užívání návykových látek. Řeší výchovné problémy, které vykazují znaky šikany nebo kyberšikany. Dále řeší podezření na užívání návykových látek. Zajišťuje komunikaci s žáky a s rodiči při podezření nebo potvrzení šikany, kyberšikany, užívání návykových látek. Organizuje preventivní programy.

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Monika Kurková řeší školní neúspěšnost, SPU a ostatní zdravotní a sociální znevýhodnění. Zajišťuje komplexní poradenství od prvotní komunikace s rodičem, třídním učitelem až po vyšetření a komunikaci s PPP nebo SPC. Následně dle doporučení PPP nebo SPC vypracuje s ostatními vyučujícími IVP, zajistí nákup pomůcek, komunikuje s AP, vede dokumentaci žáků s SPU nebo se zdravotním znevýhodněním.

 

 Výchovná poradkyně

Mgr. Jana Szkutová ve spolupráci s třídním učitelem řeší výchovné obtíže. Pomáhá realizovat IVýP. Podílí se na řešení výchovných obtíží ve třídách. Vede jednání s rodiči ohledně výchovných problémů, vede  IVýP druhého stupně. Dále komplexně zajišťuje kariérové poradenství – komunikace se SŠ (prezentace), přihlášky na SŠ, poradenství vhodných oborů pro daného žáka.

 

Speciální pedagožka

Mgr. Jana Šoupalová velmi úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní. Je ,,vykonavatelem“ doporučení PPP nebo SPC. Zajišťuje výuku PSPP a individuálně pracuje s konkrétními žáky přímo v rámci jejich třídního rozvrhu.

 


1. STUPEŇ - MIMOČÍTANKOVÁ ČETBA ZDE

 

2. STUPEŇ  -  DOPORUČENÁ ČETBA ZDE 

  


 

KONTROLA UČEBNIC

 

Zásady kontroly učebnice na konci školního roku

 

Přebírající vyučující:

 • seznámení žáků a rodičů s pravidly pro kontrolu učebnic  

 

 • důsledná kontrola + označení stavu učebnice, na začátku i na konci škol. roku

 

Žák:

 • v případě poškození uvést do přijatelného stavu (slepit, vygumovat apod.)

 

 • v případě poškození o 2 stupně požadovat důslednou opravu učebnice  

 

 • v případě poškození o 3 stupně požadovat koupení nové učebnice (např. z 1 na 4, z Nové na 3… ...)