• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

 

 

 

 

 

 

 

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Pustiměř II,

 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019439

Od 1. 2. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III.

Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 984 384,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

: Chůva - personální podpora MŠ; Projektový den ve výuce MŠ

: Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub logiky pro žáky ZŠ, Klub konverzace v cizím jazyce pro žáky ZŠ; Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem;                    Projektový den ve výuce ZŠ

 

Školní projekt

„Aspoň 22 minut pohybu denně“

V rámci podpory zdravého životního stylu jsme se inspirovali nápadem Českého olympijského výboru „30 minut pohybu denně „ a přizpůsobili jej našim školním podmínkám = „Aspoň 22 minut pohybu denně“.

Na naší škole umožňujeme dětem vykonávat pohybové aktivity o velké přestávce (20 minut) na školním hřišti ( v případě příznivého počasí), nebo v tělocvičně. Zbývající minutáž se hravě doplní relaxačními pohybovými chvilkami během tradičních vyučovacích hodin.

Sportu a pohybu zdar

 


Naše škola se zapojila do projektu HOBIT - HOdina BIologie pro živoT: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu (reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0136), financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Název projektu: Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku – jak správně zvolit další vzdělávací cestu?

Další informace : Najdete zde v tomto pdf souboru (50 kB)


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

.:: Školní celoroční soutěž v tabulce 2016/2017 ::..

..:: Sběr papíru ve školním roce 2016/2017 ::..

Žákovský letní ples

 

Společenské šaty a oblek patřily k dopolední akci dne 27.6.2017, kdy se uskutečnil V. ročník Žákovského letního plesu v KD v Pustiměři. Žáci I. a II. stupně ZŠ předvedli své umění a galantnost v tanečním kroku valčíku a polky a v rytmu disco rozvlnili pohybem těla svou spontánnost a uvolněnost. Měli také opět možnost si zvolit krále a královnu plesu. V průběhu akce se žáci zapojili do zajímavých soutěží a ples byl zakončen bohatou tombolou, do které ceny poskytli učitelé a rodiče žáků. Všichni odcházeli z akce nadšeni a spokojeni.

..:: fotky ze žákovského letního plesu ::..

 

Zpracovala: Mgr. Irena Znojová

Prevence v dopravě 

Dne 20.6.2017 jsme na dopravním hřišti ve Vyškově prožili dopoledne, které pro nás připravila Policie ČR a Maják Vyškov. Jezdili jsme na kolech, psali testy, mohli se podívat do policejního auta a vyzkoušet si zásahové vybavení.

Nela Krejčiříková a Martin Zavřel 5.A 

 Trojboj

V pondělí 19.6.2017 odjeli naši žáci - Ondřej Jelínek, Matyáš Spisar, Nikolaos Spáčil a David Štulo - pod vedením pana zástupce na trojboj do Vyškova na ŽŠ Letní Pole. Všichni žáci předvedli úžasné výkony, naši reprezentanti se umístili na 4.místě.

Ondřej Jelínek  5.A

Bylo nás pět

V pondělí 19.6.2017 jeli žáci 3.-5. tříd do divadla Radost v Brně na představení Bylo nás pět. Herci předvedli fantastický výkon. Nejvíce se nám líbilo, že komunikovali s publikem. Kluci se jmenovali: Petr Bajza, Eda Kemling, Čeněk Jirsák, Antonín Bejval a Zilvar z chudobince. Prožívali spolu mnoho dobrodružství. Jejich nepřátelé byli Habrováci. Měli také 2 kamarádky – Evičku a Jiřinu. Po představení jsme šli do Muzea loutek. Divadlo se nám moc líbilo. 

Lucie Jelínková, Karolína Šťastná, Tadeáš Jelínek, Erik Vitásek a Tomáš Klimeš

Permonium v Oslavanech

Dne 16.6.2017 jely třídy  4. , 5.A a 5.B na výlet do Permonia v Oslavanech. Po příjezdu jsme se rozdělili do skupinek, vysvětlili nám pravidla a začala hra Magic Permon. Hra byla velmi zábavná a dobrodružná, protože každý měl jiné úkoly. Naše skupina se jmenovala Žirafky. První úkol byl na voru. Od něho jsme se dostali k bludišti, divočině i do podzemí. Nejlepší bylo podzemí, protože mělo tajemnou atmosféru. Když hry skončila, všichni jsme se těšili na dobrý oběd a trochu odpočinku.

Klára Kohoutková, Eva Školařová a Julie Pospíšilová 5.A

Nejaktivnější žák roku 2016/2017

 

Dne 15. června se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení školního roku 2016/2017 a ocenění nejlepších a nejaktivnějších žáků naší školy v Kulturním domě v Pustiměři. Celou akci moderovala děvčata ze třídy 5.A. Pořad byl doprovázen hudebním, tanečním a pěveckým vystoupením žáků ze  3. až 8. tříd. Učitelé předali ceny nejaktivnějším žákům tříd a nejlepším za jednotlivé předměty. Ředitel školy předal poháry  nejzdatnějším žákům, a také putovní pohár a dort nejsportovnější třídě. V závěru školní akce  byl  oceněn žák 9.třídy  starostou obce Pustiměř. 

..:: fotky z nejaktivnějšího žáka školního roku 2016/2017 ::..

Zpracovala: Mgr. Irena Znojová

Malina 2017 – Škola v přírodě 29. 5. – 2. 6.

Letos jsme jeli na školu v přírodě do Ruprechtova. Je to krásný velký areál, který patří Středisku volného času Maják ve Vyškově. Odjížděli jsme v pondělí ráno autobusem od školy spolu s pátou třídou. Po příjezdu na místo jsme se ubytovali. Někteří byli ubytovaní v chatkách, já s kamarády v budově.
Povlékli jsme si peřiny a šli do jídelny na oběd. Po obědě jsme se rozdělili do týmů a v nich jsme po celý týden hráli různé hry a plnili úkoly, za které jsme dostávali perličky. Který tým měl nejvíce perliček, tak vyhrál a dostal odměnu. Jeden den jsme byli na túře asi deset kilometrů. Po cestě jsme sbírali různé papírky, na kterých byly úkoly, které jsme museli plnit.
Den před odjezdem jsme si udělali z papíru rakety, které jsme pak odpalovali. Večer na rozloučenou jsme měli diskotéku. Také jsme opékali špekáčky.
Odjížděli jsme domů v pátek po obědě. Na škole v přírodě se mi moc líbilo a rád na to vzpomínám. 

Michal Svobodník, 4. třída

,,Zazpívej slavíčku“

Dne 11. dubna 2017  se uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže žáků  2.-5. ročníku, do kterého postoupili z každé třídy vybraní dva žáci z třídních kol. Všichni umístění obdrželi diplom a sladkou odměnu.

Umístění  žáků v kategorii 2.a 3. tříd:

 1. místo    Terezka  Vodáková   2.tř.
  2. místo    Luděk  Pour  3.B
  3. místo    David  Štulo  3.A

Umístění  žáků v kategorii 4. a 5. tříd:

 1. místo   Anička Plačková  4.tř.
                  Sára Tichá  5.B
  2. místo   Viktor Jež  5.A
  3. místo   Ladislav  Bureš   4.tř.

Mgr. Irena Znojová

 

TRAPAS NEPŘEŽIJU! aneb TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ!

Karel Louda je žák 8. B. Přichází do nové školy v novém městě.  Bojí se nového kolektivu, nových učitelů, sousedů a HOLEK! Na pomoc mu přijde paní RY-PO-SLUCH-Rychlá pomoc slušného chování. Ukáže mu, jaké chyby dělá při představování, při jízdě v autě, ve škole, na návštěvě kina, na rautu a v kontaktu s holkami. 
Toto vše žáci 2.stupně  viděli v Městském divadle v Prostějově. Vtipné představení se známými pražskými herci  se moc povedlo a žákům se líbilo.

                                                                                                          Simona Štulová

Štafetový závod - 2. místo

Dne 4. 4. 2017 se vybraní žáci 1. stupně naší školy zúčastnili smíšené štafety v běhu na ZŠ Letní pole. Za ideálního počasí pro běh se na stadionu na Letním poli sešlo 6 základních škol. Všechny časy se sčítaly dohromady, takže každý musel předvést výtečný běh, abychom dosáhli „na bednu! A to se opravdu stalo, v bězích (8x100 m a 8x60m) jsme zaostali pouhé 4 sekundy od 1. místa a děti si vyběhaly krásné 2. místo.

Děkujeme všem za vynikající sportovní výkon a pořadatelům za organizaci a pěkný zážitek.

..:: fotky ze štafetového závodu ::..

Simona Štulová

Zábavná vyučování

V uplynulých měsících probíhala na naší škole Zábavná vyučování pro budoucí prvňáčky. Během pěti příjemných odpoledních sezení se mohli malí žáčci i jejich rodiče seznámit s prostředím naší školy a zapojit se do různorodých aktivit, které je zábavnou formou připravovaly na budoucí úkoly a činnosti v 1. ročníku. Jako památku na tato setkání si děti odnesly domů svou opravdu první žákovskou knížku. A protože dětem se ve škole opravdu líbilo, je namístě poděkovat paním učitelkám za pečlivou přípravu a rodičům za věnovaný čas i energii.

Mgr. Jiří Bubeník

 

Polonéza

18.2.2017 se v naší sokolovně uskutečnil Obecní ples, ne kterém jsme společně se spolužáky z 8.třídy a deváťáky tancovali slavnostní polonézu.

Na tento den jsme trénovali 4 měsíce a ze začátku jsme se všichni těšili. Až když jsme stáli před sálem v sokolovně, tak jsme si uvědomili tu zodpovědnost. Ale díky naší pýli, častému tréninku a paní učitelce Štulové a Szkutové jsme vše zvládli na výbornou a všem se to moc líbilo.

Tancovali jsme na píseň od Whitney Houston – I have nothing. Z 8.třídy tancovala Veronika Vitásková s Lukášem Blažkem, Anna Sedláková s Martinem Heimerlem, Eliška Skoupá s Filipem Vitáskem a Tereza Holková s Michalem Perju. Z 9.třídy Klára Galle s Jirkou Hučíkem, Jana Burešová s Markem Kramplem, Lucie Ďuráčová s Filipem Štolfou a Míša Hýblová s Martinem Školařem.

Děkujeme všem za spolupráci, rodičům za  koupení nebo půjčení slavnostního oblečení a za podporu.

 

Těšíme se na příští rok!!!!

                                                          Tereza Holková a Anna Sedláková

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 5.- 10. 2. 2017

Tentokrát si lyžák sedmáci a osmáci užili v Karlově pod Pradědem. Lyžovali jsme na dvou sjezdovkách, které byly ideální jak pro lyžaře, tak i pro ty šikovné „ děti“, které se lyžovat teprve naučily. Na sjezdovkách jsme se učili techniku sjíždění a zatáčení sjezdového lyžování, užili si spoustu legrace a hlavně jsme společně prožili nezapomenutelné chvíle na sněhu.

Ve volných chvílích jsme odpočívali (jen někteří). Díky tomu, že žáci neměli k dispozici wi-fi, si mezi sebou pěkně povídali (někteří sice nadávali na to, že nemají heslo na wi-fi L, ale…), hráli stolní hry a vytvořili parádní atmosféru lyžáku, které dnešní děti s mobilem v ruce možná už nezažijí.

           Večery jsme prožili také jak na správném lyžáku a to společenskými hrami. Všechny děti byly hodné, vtipné – you, you…!!! A hlavně zdravě poslušné a někdy nezdravě „urýpané“ (hlavně nad jídlem J)

Jen doufám, že další lyžáky na pustiměřské škole se ponesou ve stejném duchu jako tento a všem rodičům děkujeme za vzornou přípravu všeho na lyžák.

..:: Fotogalerie ::..

 

Simona Štulová

 Labutí jezero

 

          Ve středu 8. února jsme po krátkém čase opět zavítali do Brna, abychom si zde zpestřili kulturní život dalším divadelním představením – tentokrát inscenací Labutí jezero v Janáčkově divadle.   

 

          Romantický balet o lásce prince k princezně zakleté do labutě s hudbou Petra Iljiče Čajkovského není třeba představovat. Vynikající výkony tanečníků Baletu NdB   a hostujících sólistů předních světových baletních scén, krásná scéna i kostýmy, které ještě více umocnily kouzelnou atmosféru příběhu, byly zárukou jedinečné, velkolepé podívané.

 

         Není pochyb, že představení  bylo pro všechny příjemnou tečkou za uplynulým dnem.

 

                                                                              Mgr. Kateřina Hrozková,  Mgr. Pavlína Koutníčková

Konverzační soutěž z anglického jazyka

        Dne  30. ledna proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže z anglického jazyka. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, školního kola se zúčastnili žáci 6. – 9. ročníku. A tady jsou výsledky.

 Kategorie I.A (6.-7.ročník):

 1. místo: Dalibor Spáčil
  2. místo: Bohdan Voříšek
  3. místo: Anna Dorazilová

Kategorie II.A (8.-9.ročník):

 1. místo: Klára Galle
  2. místo: Zdeněk Zlámal
  3. místo: Simona Brhelová

       Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem, kteří se školního kola zúčastnili.

 

       Vítězové obou kategorií postupují do okresního kola soutěže, které se uskuteční dne 16. února ve Vyškově.

Okresní kolo dějepisné olympiády

               Dne 17. ledna 2017 se ve Středisku volného času Vyškov konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Tématem letošního ročníku byla zvolena Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století. Naše škola zde měla jedinou zástupkyni, žákyni 8. ročníku Simonu Brhelovou, která se mezi 34 dalšími soutěžícími umístila na krásném 8. místě. 

Recitační soutěž

Ve středu - 4.ledna 2017 – proběhla na naší škole tradiční recitační soutěž žáků od 6. do 9. tříd. V pohodové povánoční atmosféře zazněly verše známých autorů i básně lidové. Všem přenášejícím patří obdiv a pochvala.

Jsou to tito žáci:

6.B. tř. – Vojta Šafář, Petra Koudelková, Zuzka Fialová, Brigita Rusnáková, Matěj Kostiha a Martin Trávníček.

 1. tř. – Marie Vejpustková, Anna Dorazilová a Simona Knapová.
 2. tř. – Tereza Holková a Anna Sedláková

 

 1. Hronová

V pondělí 12.12.2016 jsme si zpříjemnili předvánoční atmosféru návštěvou Městského divadla v Brně. Zhlédli jsme pohádkový muzikál Mary Poppins s Alenou Antalovou v hlavní roli. Tento zájezd pro nás zajistily paní učitelky Hrozková a Koutníčková.

            Krásná scéna nás přenesla do Londýna 19. století, do domu č. 17 v Třešňové ulici k rodině Banksových. Jane a Michael Banksovi jsou postrachem všech chův, takže každá od nich uteče. Sami si přejí takovou, která bude mít skvělé nápady, sršet vtipem, mít smysl pro humor a nebude mít na tváři bradavice. Až se jednoho dne zcela nečekaně objeví Mary Poppins, která úplně změní dosud přísný řád Banksovic rodiny. Má kouzelné schopnosti a spolu s kominíkem Bertem ukáže dětem jak díky fantazii a nadhledu dokáže být svět kolem nás zábavný, úžasný a plný zázraků. Svou laskavou povahou, ale i důsledným přístupem nakonec změní i samotné rodiče a Banksovic rodina je opět taková, jaká má rodina být. Mary Poppins říká: Stačí jen chtít a rázem vše je možné.

Užili jsme si krásné hudební představení plné náročných tanečních a stepařských čísel, které v nás zanechalo krásný zážitek. Bylo to jednoduše: SUPERCÄLIFRÄŽILISTIKEXPIÄLIDÓZNÍ!

TADEÁŠ, KAROLÍNA A JANA JELÍNKOVI

Přírodovědný klokan 2016/2017

Dne 12.10. se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili každoroční soutěže Přírodovědný klokan, pořádaný Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého Olomouc ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP Olomouc. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Žáci řešili 24 soutěžních úloh.

Výsledky:

 1. Klára Galle                 9.třída 
 2. David Bayer               8.třída 
 3. Michal Heimerle       8.třída
 4. Filip Vitásek               8.třída
 5. Veronika Bajerová   8. třída

     Simona Brhelová     8. třída

     Roman Špaček         9. třída

..:: akce z minulých školních roků jsou na starých stránkách ::..

CO DĚLÁME VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

 

.. :: Školní celoroční soutěž v tabulce 2020/2021 :: .. 


ZÁŽITKOVÝ POBYT PRO ČTVRŤÁKY

. . : : fotky ze zážitkového pobytu pro čtvrťáky : : . .


JAK JSME SI PROTÁHLI SVALY

Ačkoliv byl předposlední den konce školního roku, léto v Drnovicích bylo v plném proudu. Nebyl tedy lepší nápad, než si pořádně protáhnou svaly výstupem na kopeček jménem Chocholík. Sedmá třída přijala návrh na tento výšlap s ohromným nadšením – tak proč to nerealizovat.

Švitořiví sedmáci vyrazili po „prvním zvonění" na vytoužený výlet. První kilometry s vidinou zmrzliny překousli žáci bez obtíží. S přibývajícími kilometry v nohách ustávalo švitoření a sem tam se objevily projevy nevole. (např: Ty v.le!)

Příchodem do obce Drnovice někteří jedinci přetavili svoji rozladěnost z nemohoucnosti na poslední úsilí výstupu na rozhlednu Chocholík. S rozdílnými náladami jsme se všichni sešli nahoře na rozhledně.

Rozhledna se stala pro tento den místem odpočinku s představou ještě větší porce zmrzliny. Většina žáků kopec z Chocholíku dokonce seběhla s vidinou studené odměny. Po sedmnácti kilometrové túře jsme se shodli na tom, že si to příští rok znovu rádi zopakujeme 😊.

Simona Štulová

  


JAK JSME SE MÁLEM UVAŘILI....

Dne 29.6. 2021 byl pořádám, za tropických podmínek v hale i na hřišti, školní turnaj ve dvou disciplínách. Ve sluncem rozpálené hale se hrál turnaj ve florbalu a na horkem sálajícím hřišti probíhal turnaj v přehazované.

Turnaj v obou sportovních odvětvích se hrál ve dvou skupinách se systémem dvou postupujících družstev do finálových zápasů.

Turnajové soutěže skončily v tomto pořadí:

FLORBAL

 1. místo- 7.A
 2. místo- 8.tř.
 3. místo- 9.A

PŘEHAZOVANÁ

 1. místo- 9.A
 2. místo- 9.B
 3. místo- 7.B

Pro zpestření sportovního programu sehráli exhibiční utkání v přehazované učitelé vs 9.třídy. Nedokonalé sportovní dovednosti učitelů nedosáhly na vítězství ani v jednom zápasu. Družstva deváťáku tato utkání zaslouženě vyhrála.

Ráda bych poděkovala organizátorům této sportovní akce a v neposlední řadě všem zúčastněným divákům za podporu.

Realizační tým se shodl na mottu pro příští školní akci znějící: „Umějme i prohrávat!"

 

Simona Štulová

 

 


PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Ve středu 24. 6. 2021 se v místní sokolovně uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Vše proběhlo pod vedením Mgr. Anny Hrozové, která zajistila program a občerstvení.  Zúčastnil se i pan starosta, který v kostýmu krále předal každému malému čtenáři knihu Školní strašidlo.  Nejvíce se dětem líbilo pasování mečem od rytíře Zdeňka.

Děkujeme všem za výbornou organizaci.  Věříme, že děti budou na tuto akci dlouho vzpomínat.

                                                                                     

Mgr. M. Kurková 1.A, Mgr. H. Adámková 1.B

 


PŘEDNÁŠKA O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Dne 16. června k nám dorazili dva finanční poradci, aby nám vysvětlili důležitost finanční gramotnosti. Vysvětlili nám pojmy inflace, aktiva vs. pasiva, rozdíl mezi debetní a kreditní kartou, investování, magický trojúhelník a špatný a dobrý úvěr. Nejaktivnější dva žáci, Marie Buriánková a Viktor Jež, dostali za svou aktivitu odměnu v podobě čokolády. Dozvěděli jsme se také, jak je na tom Česká republika s finanční gramotností (hodně špatně) a zda podporujeme více hypotéku či nájem.


Všechny nás přednáška zaujala a každý si z ní něco odnesl..

 Veronika Turcovská, Tamara Vojáčková, 9.B


VÝLET DO SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÝCH JESKYNÍ

Dne 15. června jsme společně s 9. A jeli do jeskyní. Cesta tam trvala cca 45 minut. Učitelé nám říkali 30, ale i tak jsme to zvládli. Po příjezdu jsme se nasvačili a pak jsme se společně s průvodkyní vydali na temnou prohlídku jeskyní. Po cestě jsme potkali pár netopýrů, viděli jsme kostru medvěda a zažili jsme i pravou jeskynní tmu, kterou prožívali tehdejší objevitelé. Také jsme vyzkoušeli ozvěnu a stáli nad propastí hlubokou 60-90 metrů. I když bylo v jeskyni okolo 7°C, někteří se zde procházeli v kraťasech. Dozvěděli jsme se, že se v jeskyních pořádají ozdravné terapie pro jedince trpící astmatem. Nejvíce se nám líbila Eliščina jeskyně, pro nás všechny byl tento výlet pěkný zážitek.

Vendula Lasotová, Tamara Vojáčková, Veronika Turcovská, Darina Kubíčková, 9.B

 


OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - 5. ROČNÍK

Ve středu 19.5.2021 se uskutečnilo okresní kolo matematické olympiády (kategorie Z5). Naši školu reprezentovaly čtyři šikovné slečny, a to Sabina Hladíková, Ema Smejkalová, Karin Moore (všechny 5.B) a Eva Pourová (5.B).

Z celkového počtu 15 žáků skončila na krásném 2. místě Sabina Hladíková, která získala 15 bodů. O jeden bod méně měla Ema Smejkalová a skončila tak na 3. místě. Na děleném 4. místě s 10 body se umístila Eva Pourová a o bod méně získala Karin Moore, která byla na děleném 5. místě.

Všechny naše žákyně se staly úspěšnými řešitelkami (hranice byla 9 bodů z 18). Všem moc gratulujeme a děkujeme za skvělé umístění a reprezentaci naší školy.

Mgr. Andrea Fialková


ÚŘAD PRÁCE (ONLINE PŘEDNÁŠKA)

V pátek 14.5.2021 měli žáci osmé třídy navštívit Úřad práce, aby se dozvěděli, jaké mají možnosti při výběru středních škol a učilišť. Bohužel v této době nám osobní návštěvu nedovolili, a tak jsme žákům nabídli ve spolupráci s Úřadem práce on-line přednášku.

Přednášející žákům poskytl informace o různých středních školách a učilištích. Nabídl jim například pohled na počty zájemců v porovnání s počtem míst, které střední školy a učiliště přijímají. Dále se dozvěděli, jak postupovat, když budou podávat přihlášky či kolik mají pokusů na přijímací zkoušky. Na závěr proběhla i diskuze. Do e-mailu byl žákům zaslán dotazník, podle kterého mohli zjistit, na který obor by se hodili.

Touto cestou bychom chtěli Úřadu práce poděkovat a doufáme, že se na podzim přednášky zúčastníme osobně. 

Mgr. Andrea Fialková, Mgr. Lenka Tomanová


ÚSPĚŠNÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Ve středu 31.3.2021 se uskutečnilo on-line okresní kolo matematické olympiády. Naši školu reprezentovali 3 žáci, a to Monika Jelínková (6.třída), Lukáš Provazník (7.B) a Beáta Jurůjová (8.třída).

V kategorii MO6 se Monča umístila na krásném 2. místě z 10. Získala 12 bodů z 18 a stala se tak úspěšnou řešitelkou okresního kola.

V kategorii sedmých tříd se Lukáš umístil na nádherném děleném 1. místě z celkových 8 žáků. Měl stejný počet bodů jako Monča, a to 12 z 18 a též se stal úspěšným řešitelem. 

V kategorii MO8 byla mnohem větší účast - 18 žáků. Beáta získala 6 bodů a skončila tak se spoustou žáků na 9. - 14. místě. Všem zúčastněným moc děkuji za reprezentaci školy a úspěšným řešitelům moc gratuluji.

 


MATEMATICKÝ KLOKAN 2021

Ani letos nechyběla žákům tradiční soutěž Matematický klokan, avšak letos trošku netradičně proběhla on-line formou. Účast byla tento školní rok dobrovolná, takže kdo si chtěl vytrénovat logické a matematické uvažování, našel v Edupage zadání.

Vybrali jsme z každé kategorie nejlepších 5 řešitelů. Všem gratulujeme a děkujeme i těm, kteří se zúčastnili, ale letos jim to třeba nesedlo.

 

Kategorie „Cvrček“ (3. ročník)

1. místo ROZEHNAL Tomáš (3.)                           85 bodů z 90

2. místo ŠRUBAŘOVÁ Sára (3.)                            70 bodů z 90

3. – 4. místo ŠÍREK Jakub (3.)                            69 bodů z 90

3. – 4. místo ŠÍREK Vojtěch (3.)                          69 bodů z 90

5. místo OTAVOVÁ Klára (3.)                               67 bodů z 90

 

Kategorie „Klokánek“ (4. ročník)

1. místo ŠTĚBRA Martin (4.A)                            115 bodů ze 120

2. – 4. místo BLUMENSTEINOVÁ Daniela (4.A)      98 bodů ze 120

2. – 4. místo MARÁK Karel (4.A)                          98 bodů ze 120

2. – 4. místo PETŘÍČEK Šimon (4.B)                    98 bodů ze 120

5. místo KLUDÁK Adam (4.A)                              84 bodů ze 120

 

Kategorie „Klokánek“ (5. ročník)

1. místo POUROVÁ Eva (5.A)                            111 bodů ze 120

2. místo RADOMILOVÁ Jitka (5.A)                       95 bodů ze 120

3. místo CAHEL Ladislav (5.B)                             92 bodů ze 120

4. místo HLADÍKOVÁ Sabina (5.B)                       88 bodů ze 120

5. místo NETOPILOVÁ Eliška (5.A)                       83 bodů ze 120

 

Kategorie „BENJAMÍN“ (6. – 7. ročník)

1. místo ŠPIČÁK Jan (7.A)                                 103 bodů ze 120

2. místo PROVAZNÍK Lukáš (7.B)                         86 bodů ze 120

3. místo AMBROSOVÁ Veronika (6.)                     75 bodů ze 120

4. místo JELÍNKOVÁ Monika (6.)                          69 bodů ze 120

5. místo POSPÍŠILOVÁ Nela (6.)                          63 bodů ze 120

 

Kategorie „KADET“ (8. – 9. ročník)

1. místo HLADÍKOVÁ Kristýna (8.)                       73 bodů ze 120

2. místo RADOMIL Jiří (8.)                                  70 bodů ze 120

3. místo KOSTIHOVÁ Tereza (8.)                         68 bodů ze 120

4. místo JURŮJOVÁ Beáta (8.)                             65 bodů ze 120

5. místo BODROGI Matyáš (8.)                            58 bodů ze 120

 

Mgr. Andrea Fialková

Ing. Lukáš Zahradníček

 


AŽ OPUSTÍM ZÁKLADNÍ ŠKOLU

 

Až opustím základní školu,

už nikdy nebudeme všichni spolu.

Byť v lavicích jsme se vídali jen,

teď řeknem si sbohem, než se rozejdem.

Pak ve vzpomínkách svých můžu se vrátit,

protože čas nelze nikterak oddálit

a opět mohu být svým zážitkům blíž,

jako tenkrát ve školních lavicích.

Až opustím základní školu,

musím jít nahoru, ne nikdy dolů.

Dívat se vpřed, mít radost v srdci,

mít kousek štěstí, co kráčí ku pomoci.

Nechť splní se mi tajná přání,

mít čas věnovat se focení i cestování,

zpívat a jednou napsat knihu snad,

kterou by měl někdo rád.

Až opustím základní školu,

musím jít dál, studovat další školu.

Život není jen procházka růžovou zahradou,

jen pílí svou někteří mnohého dosáhnou.

Ačkoliv si vždy pevně věřím,

kam osud mě zavane stále nevím.

Nechť drží mne síla rodiny,

ať nezmařím krůček jediný.

Až opustím základní školu,

už nikdy nebudeme všichni spolu.

Sbohem mí přátelé, drazí učitelé,

mám Vás ve svém srdci, bude Vám tam skvěle.

 

Sára Tichá, 9.B


 KARNEVALOVÉ UČENÍ 1.A A 1.B

V pátek 19. 2. 2021  zažili prvňáčci netradiční karnevalové učení. Ve třídách se učili princezny, rytíři, ninjové, čarodějnice, upíři, Harry Potter, kostlivci, klauni… V maskách jsme strávili celý den. Četli jsme, psali, tancovali, počítali, učili se angličtinu…                                                                               

Děti sice neměly volný den bez učení, ale kostýmy na chvíli zpestřily naši každodenní práci. I v této nelehké době se snažíme na děti nezapomínat, aby je škola pořád bavila a lákala.

                                                                                                    Mgr. M. Kurková 1.A, Mgr. H. Adámková 1.B

 

 


OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Ve středu 17.2.2021 se i přes nepříznivou situaci uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Letošní rok byl specifický tím, že žáci řešili úkoly on-line formou přes portál Masarykovi univerzity. Z naší školy se do okresu probojoval žák 8. třídy Jiří Radomil, který spadá do kategorie C, tedy 8. + 9. ročník. Z celkového počtu 25 žáků se Jirka umístil na krásném patnáctém místě a získal 78,1 bodů ze 100. Věřím, že příští rok, kdy bude Jirka v té samé kategorii starší a zkušenější, se umístí na mnohem lepším místě. Mnohokrát gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy i v době distanční výuky.

                                                                            Mgr. Andrea Fialková


OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

Dne 19. ledna 2021 se uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády, letos poprvé prostřednictvím Formuláře Google. Téma pro letošní ročník znělo „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Za naši školu se soutěže zúčastnila Karolína Šťastná, žákyně 9.A, a Jiří Radomil, žák 8. třídy. Oba se stali úspěšnými řešiteli, Jirka skončil na 16., Karolína na 18. místě.

Mgr. Lenka Tomanová


OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

V úterý 26. ledna se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. S dalšími 11 nejlepšími žáky se ve znalosti mateřštiny utkal náš Tadeáš Jelínek z 9. A. O jeho vzorné reprezentaci naší školy svědčí krásné umístění – obsadil 3. místo. Blahopřejeme ke skvělému výsledku a přejeme mnoho úspěchu ve zvoleném studiu.

Mgr. Kateřina Hrozková


VÁNOČNÍ TURNAJ V PIŠKVORKÁCH – 8. ROČNÍK

 

Před vánočními prázdninami jsme v rámci hodiny matematiky uspořádaly turnaj v piškvorkách pro 8. ročník. Přes napínavé souboje se do finále dostala Anička Plačková a Honza Michálek. Po strhujícím výkonu se celkovou vítězkou turnaje v piškvorkách stala Anička Plačková, která si odnesla cenu za 1. místo. Všem žákům děkujeme za účast a vítězce gratulujeme. Na ukázku přidáváme i básničky, které o piškvorkovém turnaj žáci vytvořili v hodině češtiny.

 

                                                                                           Mgr. Andrea Fialková, Mgr. Marie Špičáková

 

 

 


DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

V pondělí 30. listopadu se na naší škole uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády s tématem „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Do okresního kola postoupili: Jiří Radomil z osmé třídy a Karolína Šťastná z 9.A. Oběma přejeme hodně štěstí!

Mgr. Lenka Tomanová


OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

I přes uzavření škol se letos podařilo uskutečnit již 47. ročník celostátní soutěže – Olympiády v českém jazyce. Celkem 11 žáků naší školy se zapojilo formou Google formuláře a více či méně zdárně plnilo tradiční dvě zadané části – jazykovou a slohovou, jejímž letošním tématem bylo: V mé knihovničce nesmí chybět… . Školní kolo vyhrál Tadeáš Jelínek z 9.A, na druhém místě se umístila Karolína Půžová z 8. třídy. Za snahu a účast dále děkujeme Sáře Tiché, Veronice Turcovské, Adrianě Vítkové, Kláře Kohoutkové, Pavle Šebestové, Žofii Grundové, Anně Plačkové, Karolíně Šťastné a Lucii Jelínkové.

 

Mgr. Kateřina Hrozková

 

Projekt Recyklohraní         http://www.recyklohrani.cz/cs/

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

V rámci projektu Recyklohraní se bude pokračovat ve sběru drobného elektrozařízení (červený kontejner) a ve sběru baterií (zelená krabice).

Ve vyučovacích hodinách budou dle možností postupně plněny vybrané úkoly v rámci tohoto programu, za které škola získává body, které pak může vyměnit za cenu z katalogu odměn.

Zadání úkolů je ke zhlédnutí ZDE.