• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

Program GLOBE             http://globe-czech.cz/cz

Program GLOBE bude v tomto školním roce opět zaměřen na badatelsky orientované vyučování (BOV).

BOV je vyučovací metoda, která staví na přirozené zvídavosti žáků a vede žáky k aktivitě. Využívá aktivizující metody (heuristickou metodu, kritické myšlení, problémové vyučování, zkušenostní učení, projektovou výuku a učení v životních situacích). Výsledkem je to, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními.

Představa je taková, že během školního roku každá třída druhého stupně absolvuje minimálně jedno z vybraných témat, které se budou týkat BOV. Garantem splnění je koordinátor EVVO. Řada témat má mezipředmětové vztahy, takže se můžou zapojit i vyučující jiných předmětů. Nabídka témat a pracovní listy k jednotlivým tématům jsou umístěny níže.

 

Nabídka témat je následující:

1. Určení plochy listu.

2. Měření výšky stromu v terénu.

3. Pozorování a určování druhů mraků.

4. Srovnání naměřených hodnot v meteobudce a v meteostanici.

5. Bude platit televizní předpověď počasí?

6. Změna místní krajiny na historických snímcích.

 

Více o badatelských aktivitách ZDE.