• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

Projekt Recyklohraní         http://www.recyklohrani.cz/cs/

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

V rámci projektu Recyklohraní se bude pokračovat ve sběru drobného elektrozařízení (červený kontejner) a ve sběru baterií (zelená krabice).

Ve vyučovacích hodinách budou dle možností postupně plněny vybrané úkoly v rámci tohoto programu, za které škola získává body, které pak může vyměnit za cenu z katalogu odměn.

Zadání úkolů je ke zhlédnutí ZDE.