• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

 

 

Podpora Společného vzdělávání na ZŠ a MŠ Pustiměř

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011573
Od 1.2.2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3
Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

– chůva pro 2 leté děti, DVPP – polytechnická výchova

– čtenářský klub, klub zábavné logiky a rozvoj matematické gramotnosti, klub anglické konverzace, osobnostně sociální rozvoj pedagogů - mentoring, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektové dny ve škole – prevence patologických jevů, projektové dny mimo školu – zážitková pedagogika, DVPP- osobnostní sociální rozvoj.

Školní projekt

„Aspoň 22 minut pohybu denně“

V rámci podpory zdravého životního stylu jsme se inspirovali nápadem Českého olympijského výboru „30 minut pohybu denně „ a přizpůsobili jej našim školním podmínkám = „Aspoň 22 minut pohybu denně“.

Na naší škole umožňujeme dětem vykonávat pohybové aktivity o velké přestávce (20 minut) na školním hřišti ( v případě příznivého počasí), nebo v tělocvičně. Zbývající minutáž se hravě doplní relaxačními pohybovými chvilkami během tradičních vyučovacích hodin.

Sportu a pohybu zdar

 


Naše škola se zapojila do projektu HOBIT - HOdina BIologie pro živoT: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu (reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0136), financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Název projektu: Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku – jak správně zvolit další vzdělávací cestu?

Další informace : Najdete zde v tomto pdf souboru (50 kB)