• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

CO DĚLÁME VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

 

.. :: Školní celoroční soutěž v tabulce 2020/2021 :: .. 


ZÁŽITKOVÝ POBYT PRO ČTVRŤÁKY

. . : : fotky ze zážitkového pobytu pro čtvrťáky : : . .


JAK JSME SI PROTÁHLI SVALY

Ačkoliv byl předposlední den konce školního roku, léto v Drnovicích bylo v plném proudu. Nebyl tedy lepší nápad, než si pořádně protáhnou svaly výstupem na kopeček jménem Chocholík. Sedmá třída přijala návrh na tento výšlap s ohromným nadšením – tak proč to nerealizovat.

Švitořiví sedmáci vyrazili po „prvním zvonění" na vytoužený výlet. První kilometry s vidinou zmrzliny překousli žáci bez obtíží. S přibývajícími kilometry v nohách ustávalo švitoření a sem tam se objevily projevy nevole. (např: Ty v.le!)

Příchodem do obce Drnovice někteří jedinci přetavili svoji rozladěnost z nemohoucnosti na poslední úsilí výstupu na rozhlednu Chocholík. S rozdílnými náladami jsme se všichni sešli nahoře na rozhledně.

Rozhledna se stala pro tento den místem odpočinku s představou ještě větší porce zmrzliny. Většina žáků kopec z Chocholíku dokonce seběhla s vidinou studené odměny. Po sedmnácti kilometrové túře jsme se shodli na tom, že si to příští rok znovu rádi zopakujeme 😊.

Simona Štulová

  


JAK JSME SE MÁLEM UVAŘILI....

Dne 29.6. 2021 byl pořádám, za tropických podmínek v hale i na hřišti, školní turnaj ve dvou disciplínách. Ve sluncem rozpálené hale se hrál turnaj ve florbalu a na horkem sálajícím hřišti probíhal turnaj v přehazované.

Turnaj v obou sportovních odvětvích se hrál ve dvou skupinách se systémem dvou postupujících družstev do finálových zápasů.

Turnajové soutěže skončily v tomto pořadí:

FLORBAL

 1. místo- 7.A
 2. místo- 8.tř.
 3. místo- 9.A

PŘEHAZOVANÁ

 1. místo- 9.A
 2. místo- 9.B
 3. místo- 7.B

Pro zpestření sportovního programu sehráli exhibiční utkání v přehazované učitelé vs 9.třídy. Nedokonalé sportovní dovednosti učitelů nedosáhly na vítězství ani v jednom zápasu. Družstva deváťáku tato utkání zaslouženě vyhrála.

Ráda bych poděkovala organizátorům této sportovní akce a v neposlední řadě všem zúčastněným divákům za podporu.

Realizační tým se shodl na mottu pro příští školní akci znějící: „Umějme i prohrávat!"

 

Simona Štulová

 

 


PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Ve středu 24. 6. 2021 se v místní sokolovně uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Vše proběhlo pod vedením Mgr. Anny Hrozové, která zajistila program a občerstvení.  Zúčastnil se i pan starosta, který v kostýmu krále předal každému malému čtenáři knihu Školní strašidlo.  Nejvíce se dětem líbilo pasování mečem od rytíře Zdeňka.

Děkujeme všem za výbornou organizaci.  Věříme, že děti budou na tuto akci dlouho vzpomínat.

                                                                                     

Mgr. M. Kurková 1.A, Mgr. H. Adámková 1.B

 


PŘEDNÁŠKA O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Dne 16. června k nám dorazili dva finanční poradci, aby nám vysvětlili důležitost finanční gramotnosti. Vysvětlili nám pojmy inflace, aktiva vs. pasiva, rozdíl mezi debetní a kreditní kartou, investování, magický trojúhelník a špatný a dobrý úvěr. Nejaktivnější dva žáci, Marie Buriánková a Viktor Jež, dostali za svou aktivitu odměnu v podobě čokolády. Dozvěděli jsme se také, jak je na tom Česká republika s finanční gramotností (hodně špatně) a zda podporujeme více hypotéku či nájem.


Všechny nás přednáška zaujala a každý si z ní něco odnesl..

 Veronika Turcovská, Tamara Vojáčková, 9.B


VÝLET DO SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÝCH JESKYNÍ

Dne 15. června jsme společně s 9. A jeli do jeskyní. Cesta tam trvala cca 45 minut. Učitelé nám říkali 30, ale i tak jsme to zvládli. Po příjezdu jsme se nasvačili a pak jsme se společně s průvodkyní vydali na temnou prohlídku jeskyní. Po cestě jsme potkali pár netopýrů, viděli jsme kostru medvěda a zažili jsme i pravou jeskynní tmu, kterou prožívali tehdejší objevitelé. Také jsme vyzkoušeli ozvěnu a stáli nad propastí hlubokou 60-90 metrů. I když bylo v jeskyni okolo 7°C, někteří se zde procházeli v kraťasech. Dozvěděli jsme se, že se v jeskyních pořádají ozdravné terapie pro jedince trpící astmatem. Nejvíce se nám líbila Eliščina jeskyně, pro nás všechny byl tento výlet pěkný zážitek.

Vendula Lasotová, Tamara Vojáčková, Veronika Turcovská, Darina Kubíčková, 9.B

 


OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - 5. ROČNÍK

Ve středu 19.5.2021 se uskutečnilo okresní kolo matematické olympiády (kategorie Z5). Naši školu reprezentovaly čtyři šikovné slečny, a to Sabina Hladíková, Ema Smejkalová, Karin Moore (všechny 5.B) a Eva Pourová (5.B).

Z celkového počtu 15 žáků skončila na krásném 2. místě Sabina Hladíková, která získala 15 bodů. O jeden bod méně měla Ema Smejkalová a skončila tak na 3. místě. Na děleném 4. místě s 10 body se umístila Eva Pourová a o bod méně získala Karin Moore, která byla na děleném 5. místě.

Všechny naše žákyně se staly úspěšnými řešitelkami (hranice byla 9 bodů z 18). Všem moc gratulujeme a děkujeme za skvělé umístění a reprezentaci naší školy.

Mgr. Andrea Fialková


ÚŘAD PRÁCE (ONLINE PŘEDNÁŠKA)

V pátek 14.5.2021 měli žáci osmé třídy navštívit Úřad práce, aby se dozvěděli, jaké mají možnosti při výběru středních škol a učilišť. Bohužel v této době nám osobní návštěvu nedovolili, a tak jsme žákům nabídli ve spolupráci s Úřadem práce on-line přednášku.

Přednášející žákům poskytl informace o různých středních školách a učilištích. Nabídl jim například pohled na počty zájemců v porovnání s počtem míst, které střední školy a učiliště přijímají. Dále se dozvěděli, jak postupovat, když budou podávat přihlášky či kolik mají pokusů na přijímací zkoušky. Na závěr proběhla i diskuze. Do e-mailu byl žákům zaslán dotazník, podle kterého mohli zjistit, na který obor by se hodili.

Touto cestou bychom chtěli Úřadu práce poděkovat a doufáme, že se na podzim přednášky zúčastníme osobně. 

Mgr. Andrea Fialková, Mgr. Lenka Tomanová


ÚSPĚŠNÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Ve středu 31.3.2021 se uskutečnilo on-line okresní kolo matematické olympiády. Naši školu reprezentovali 3 žáci, a to Monika Jelínková (6.třída), Lukáš Provazník (7.B) a Beáta Jurůjová (8.třída).

V kategorii MO6 se Monča umístila na krásném 2. místě z 10. Získala 12 bodů z 18 a stala se tak úspěšnou řešitelkou okresního kola.

V kategorii sedmých tříd se Lukáš umístil na nádherném děleném 1. místě z celkových 8 žáků. Měl stejný počet bodů jako Monča, a to 12 z 18 a též se stal úspěšným řešitelem. 

V kategorii MO8 byla mnohem větší účast - 18 žáků. Beáta získala 6 bodů a skončila tak se spoustou žáků na 9. - 14. místě. Všem zúčastněným moc děkuji za reprezentaci školy a úspěšným řešitelům moc gratuluji.

 


MATEMATICKÝ KLOKAN 2021

Ani letos nechyběla žákům tradiční soutěž Matematický klokan, avšak letos trošku netradičně proběhla on-line formou. Účast byla tento školní rok dobrovolná, takže kdo si chtěl vytrénovat logické a matematické uvažování, našel v Edupage zadání.

Vybrali jsme z každé kategorie nejlepších 5 řešitelů. Všem gratulujeme a děkujeme i těm, kteří se zúčastnili, ale letos jim to třeba nesedlo.

 

Kategorie „Cvrček“ (3. ročník)

1. místo ROZEHNAL Tomáš (3.)                           85 bodů z 90

2. místo ŠRUBAŘOVÁ Sára (3.)                            70 bodů z 90

3. – 4. místo ŠÍREK Jakub (3.)                            69 bodů z 90

3. – 4. místo ŠÍREK Vojtěch (3.)                          69 bodů z 90

5. místo OTAVOVÁ Klára (3.)                               67 bodů z 90

 

Kategorie „Klokánek“ (4. ročník)

1. místo ŠTĚBRA Martin (4.A)                            115 bodů ze 120

2. – 4. místo BLUMENSTEINOVÁ Daniela (4.A)      98 bodů ze 120

2. – 4. místo MARÁK Karel (4.A)                          98 bodů ze 120

2. – 4. místo PETŘÍČEK Šimon (4.B)                    98 bodů ze 120

5. místo KLUDÁK Adam (4.A)                              84 bodů ze 120

 

Kategorie „Klokánek“ (5. ročník)

1. místo POUROVÁ Eva (5.A)                            111 bodů ze 120

2. místo RADOMILOVÁ Jitka (5.A)                       95 bodů ze 120

3. místo CAHEL Ladislav (5.B)                             92 bodů ze 120

4. místo HLADÍKOVÁ Sabina (5.B)                       88 bodů ze 120

5. místo NETOPILOVÁ Eliška (5.A)                       83 bodů ze 120

 

Kategorie „BENJAMÍN“ (6. – 7. ročník)

1. místo ŠPIČÁK Jan (7.A)                                 103 bodů ze 120

2. místo PROVAZNÍK Lukáš (7.B)                         86 bodů ze 120

3. místo AMBROSOVÁ Veronika (6.)                     75 bodů ze 120

4. místo JELÍNKOVÁ Monika (6.)                          69 bodů ze 120

5. místo POSPÍŠILOVÁ Nela (6.)                          63 bodů ze 120

 

Kategorie „KADET“ (8. – 9. ročník)

1. místo HLADÍKOVÁ Kristýna (8.)                       73 bodů ze 120

2. místo RADOMIL Jiří (8.)                                  70 bodů ze 120

3. místo KOSTIHOVÁ Tereza (8.)                         68 bodů ze 120

4. místo JURŮJOVÁ Beáta (8.)                             65 bodů ze 120

5. místo BODROGI Matyáš (8.)                            58 bodů ze 120

 

Mgr. Andrea Fialková

Ing. Lukáš Zahradníček

 


AŽ OPUSTÍM ZÁKLADNÍ ŠKOLU

 

Až opustím základní školu,

už nikdy nebudeme všichni spolu.

Byť v lavicích jsme se vídali jen,

teď řeknem si sbohem, než se rozejdem.

Pak ve vzpomínkách svých můžu se vrátit,

protože čas nelze nikterak oddálit

a opět mohu být svým zážitkům blíž,

jako tenkrát ve školních lavicích.

Až opustím základní školu,

musím jít nahoru, ne nikdy dolů.

Dívat se vpřed, mít radost v srdci,

mít kousek štěstí, co kráčí ku pomoci.

Nechť splní se mi tajná přání,

mít čas věnovat se focení i cestování,

zpívat a jednou napsat knihu snad,

kterou by měl někdo rád.

Až opustím základní školu,

musím jít dál, studovat další školu.

Život není jen procházka růžovou zahradou,

jen pílí svou někteří mnohého dosáhnou.

Ačkoliv si vždy pevně věřím,

kam osud mě zavane stále nevím.

Nechť drží mne síla rodiny,

ať nezmařím krůček jediný.

Až opustím základní školu,

už nikdy nebudeme všichni spolu.

Sbohem mí přátelé, drazí učitelé,

mám Vás ve svém srdci, bude Vám tam skvěle.

 

Sára Tichá, 9.B


 KARNEVALOVÉ UČENÍ 1.A A 1.B

V pátek 19. 2. 2021  zažili prvňáčci netradiční karnevalové učení. Ve třídách se učili princezny, rytíři, ninjové, čarodějnice, upíři, Harry Potter, kostlivci, klauni… V maskách jsme strávili celý den. Četli jsme, psali, tancovali, počítali, učili se angličtinu…                                                                               

Děti sice neměly volný den bez učení, ale kostýmy na chvíli zpestřily naši každodenní práci. I v této nelehké době se snažíme na děti nezapomínat, aby je škola pořád bavila a lákala.

                                                                                                    Mgr. M. Kurková 1.A, Mgr. H. Adámková 1.B

 

 


OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Ve středu 17.2.2021 se i přes nepříznivou situaci uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Letošní rok byl specifický tím, že žáci řešili úkoly on-line formou přes portál Masarykovi univerzity. Z naší školy se do okresu probojoval žák 8. třídy Jiří Radomil, který spadá do kategorie C, tedy 8. + 9. ročník. Z celkového počtu 25 žáků se Jirka umístil na krásném patnáctém místě a získal 78,1 bodů ze 100. Věřím, že příští rok, kdy bude Jirka v té samé kategorii starší a zkušenější, se umístí na mnohem lepším místě. Mnohokrát gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy i v době distanční výuky.

                                                                            Mgr. Andrea Fialková


OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

Dne 19. ledna 2021 se uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády, letos poprvé prostřednictvím Formuláře Google. Téma pro letošní ročník znělo „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Za naši školu se soutěže zúčastnila Karolína Šťastná, žákyně 9.A, a Jiří Radomil, žák 8. třídy. Oba se stali úspěšnými řešiteli, Jirka skončil na 16., Karolína na 18. místě.

Mgr. Lenka Tomanová


OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

V úterý 26. ledna se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. S dalšími 11 nejlepšími žáky se ve znalosti mateřštiny utkal náš Tadeáš Jelínek z 9. A. O jeho vzorné reprezentaci naší školy svědčí krásné umístění – obsadil 3. místo. Blahopřejeme ke skvělému výsledku a přejeme mnoho úspěchu ve zvoleném studiu.

Mgr. Kateřina Hrozková


VÁNOČNÍ TURNAJ V PIŠKVORKÁCH – 8. ROČNÍK

 

Před vánočními prázdninami jsme v rámci hodiny matematiky uspořádaly turnaj v piškvorkách pro 8. ročník. Přes napínavé souboje se do finále dostala Anička Plačková a Honza Michálek. Po strhujícím výkonu se celkovou vítězkou turnaje v piškvorkách stala Anička Plačková, která si odnesla cenu za 1. místo. Všem žákům děkujeme za účast a vítězce gratulujeme. Na ukázku přidáváme i básničky, které o piškvorkovém turnaj žáci vytvořili v hodině češtiny.

 

                                                                                           Mgr. Andrea Fialková, Mgr. Marie Špičáková

 

 

 


DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

V pondělí 30. listopadu se na naší škole uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády s tématem „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Do okresního kola postoupili: Jiří Radomil z osmé třídy a Karolína Šťastná z 9.A. Oběma přejeme hodně štěstí!

Mgr. Lenka Tomanová


OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

I přes uzavření škol se letos podařilo uskutečnit již 47. ročník celostátní soutěže – Olympiády v českém jazyce. Celkem 11 žáků naší školy se zapojilo formou Google formuláře a více či méně zdárně plnilo tradiční dvě zadané části – jazykovou a slohovou, jejímž letošním tématem bylo: V mé knihovničce nesmí chybět… . Školní kolo vyhrál Tadeáš Jelínek z 9.A, na druhém místě se umístila Karolína Půžová z 8. třídy. Za snahu a účast dále děkujeme Sáře Tiché, Veronice Turcovské, Adrianě Vítkové, Kláře Kohoutkové, Pavle Šebestové, Žofii Grundové, Anně Plačkové, Karolíně Šťastné a Lucii Jelínkové.

 

Mgr. Kateřina Hrozková

 

Veškeré rozvrhy na tento školní rok najdete v aplikaci EduPage

CO DĚLÁME VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 

 

..:: Školní celoroční soutěž v tabulce 2019/2020 ::.. 


ZEMĚPISNÁ OPLYMPIÁDA

V úterý a středu (25., 26. 2. 2020) se naši žáci zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády. Reprezentovalo nás pět žáků, a to Lukáš Provazník (6.B), Jiří Radomil a Anna Plačková (7.A), Sára Tichá a Veronika Turcovská (8.B). Nejlépe se dařilo Jiřímu Radomilovi, který skončil na krásném 6. místě z celkového počtu 24 zúčastněných v kategorii sedmých ročníků. Bronzová příčka mu utekla o pouhé čtyři body. Ve starší kategorii se podařilo Veronice Tucovské vybojovat 11. místo z celkového počtu 30 žáků. Všem zúčastněným děkujeme za pěknou reprezentaci školy a za skvělé výsledky.

                                                                                                          Mgr. Andrea Fialková


ZÁBAVNÁ VYUČOVÁNÍ     

Jako každý rok, tak i letos od listopadu do ledna proběhla zábavná vyučování pro předškolní děti MŠ. Součástí prvního zábavného vyučování byla i přednáška pro rodiče týkající se školní zralosti.

Náplní pro děti byl rozvoj matematických představ, slovní zásoby, rozvoj jemné motoriky, rytmizace. Děti si zazpívaly, zatančily i zasportovaly.

Doufáme, že to byl pro děti i rodiče příjemný zážitek a těšíme se na další setkání.

Mgr. Alena Veselá


OKRESNÍ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY

Dne 2. 3. 2020 se uskutečnilo okresní kolo Chemické olympiády, kterého se zúčastnili Adéla Gregorová a Milena Burešová. Obě žákyně devátého ročníku bojovaly ze všech sil. Milena obsadila 11. místo a Adéla krásné 10. místo. Oběma děvčatům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

Mgr. Pavlína Zouharová

 


ÚSPĚCH V KRAJI - SCIO

V září se žáci šestých ročníků zúčastnili testů SCIO – z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu. Z naší školy v testování nejlépe uspěl Jan Špičák, žák třídy 6. A, který byl oceněn jako nejlepší řešitel testů z matematiky pro šesté třídy a primy v kraji.  Honzovi za skvělý výsledek gratulujeme.

Mgr. Pavlína Zouharová

 


NA OBECNÍM PLESU ZATANČILI DEVÁŤÁCI POLONÉZU

Celou choreografii jsme nacvičovali asi 4 měsíce pod vedením paní učitelky Simony Štulové. Začátky nebyly lehké, ale postupem času jsme tancovali lépe a lépe. Nakonec jsme zvládli celou polonézu zatančit na hudbu a bez chyby. Přišlo se podívat hodně lidí a celý ples jsme si užili.

Tancovali: Kateřina Hořická, Matěj Kostiha, Natálie Kuběnská, Daniel Pospíšil, Adéla Gregorová, Vojtěch Šafář, Lucie Trávníčková, Michal Červík, Barbora Pittnerová, Jiří Pilát, Zuzana Fialová, Lukáš Votava, Leona Strouhalová, Ondřej Oprchal, Petra Koudelková, Lukáš Olejník, Pavlína Michálková, Robert Pokiser,
Natálie Drmolová a Dalibor Spáčil

Zuzana Fialová (9. tř.)

 


PĚVECKÁ SOUTĚŽ ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU

V pátek 28. 2. 2020 proběhlo na I. Stupni školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej slavíčku. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie. V první kategorii ve zpěvu soutěžili žáci 1. až 3. ročníku. V druhé kategorii pak žáci 4. a 5. ročníku.

Umístění v I. Kategorii:

 1. Lucie Bodrogiová ze 3. A a Štěpán Trefilík z 2. tř.
 2. Martin Pour z 1. tř. a Laura Hynková ze 3. A
 3. Klára Dvořáková z 2 tř. a Adéla Ambrozová ze 3. A

Umístění v II. Kategorii

 1. Markéta Dobešová ze 4. A a Veronika Klusalová ze 4. B
 2. Ema Smejkalová ze 4. B a Eva Pourová ze 4. A
 3. Zuzana Kostihová ze 4. B

Všem vítězům gratulujeme. Velká pochvala putuje samozřejmě všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, našli odvahu a předvedli své umění.

Mgr. Jana Trefilíková a Mgr. Alena Veselá


VÝCHOVNÝ KONCERT SKUPINY JUMPING DRUMS

V pátek 14.02.2020 před jarními prázdninami k nám do školy zavítala skupina Jumping drums se svým bubenickým vystoupením. Vystoupení bylo koncipováno jako interaktivní. Děti I. i II. stupně si poslechly nejen vtipně podanou teorii a ukázky hry na různé bicí nástroje, ale také se do bubnování zapojily a vytvořily tak živou kapelu. Děti hodnotily vystoupení velmi kladně a na své si přišli i učitelé díky krátké ukázce relaxační hudby na neobvyklý hudební nástroj handpan.

Jana Trefilíková

..::video::..


ÚSPĚŠNÝ ŘEŠITEL OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

Jak jsme již zmiňovali v minulém příspěvku, reprezentovat naši školu v Olympiádě z ČJ měli jet Milena Burešová a Tadeáš Jelínek. Vzhledem k tomu, že Milena onemocněla, mohl jet jen Tadeáš. Mezi 33 zúčastněnými žáky z celého okresu vybojoval krásné 12. místo, ke kterému mu srdečně blahopřejeme.

Mgr. Kateřina Hrozková


OKRESNÍ KOLO V PŘEHAZOVANÉ

Ve středu 22. ledna proběhlo na Základní škole Letní Pole ve Vyškově okresní kolo v přehazované žáků 1. stupně. Jako každoročně i tentokrát se soutěže zúčastnilo družstvo žáků naší školy.
Konkurence, která zde na nás čekala, byla opravdu vysoká – celkem 9 škol z celého okresu, z toho 6 přímo z Vyškova. Hrací systému byl každý s každým, na všechny týmy tak čekalo 8 těžkých utkání. Nastalo tak vysilující dopoledne. Hráči měli minimum času na přestávku či občerstvení. O to víc těší vynikající přístup všech členů týmu – obrovská bojovnost i nasazení během celého turnaje. Díky tomu jsme nakonec vybojovali parádní 2. místo. Výsledek určitě překonal naše očekávání, z Vyškova jsme odjížděli s pocitem dobře vykonané práce.
Naši reprezentanti: Michal Valečko, Michal Bárdy, Vendula Knapová, Vojtěch Turcovský, Šimon Vojáček, Michaela Vrtilová, Ema Smejkalová

Mgr. Jiří Bubeník


KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V AJ

Ve středu 28.1. proběhlo školní kolo Olympiády v AJ. Konverzační soutěže se zúčastnilo celkem 10 žáků z 1. a 2. stupně. Snahu zúčastněným žákům nelze upřít, ale dobrých výsledků v okresním kole nemůžeme dosáhnout, pokud naši účastníci této soutěže nevloží více vlastního úsilí do přípravy.

Umístění:
Mladší kategorie - 1. místo Žofie Grundová (7.), 2. místo Natálie Babirádová (6.B), 3. místo Eliška Marvanová
Starší kategorie - 1. místo Nikolaos Spáčil (8.A), 2. místo Marie Buriánková (8.B), 3. místo Sára Tichá (8.B)
Do okresního kola postupují vítězové. Žofce a Nikovi přejeme hodně štěstí.

Mgr. Simona Štulová


KRAJSKÉ KOLO VE FLORBALU STARŠÍCH DÍVEK

Do krajského kola ve Slavkově si děvčata z 8. a 9. třídy vybojovala účast po vítězství v okrskovém kole a 2. místu v kole okresním. Do kraje jsme ale nastupovaly s menším sebevědomím, protože jsme věděly, co nás čeká. Všechny týmy byly složeny převážně z děvčat, které se věnují florbalu, a proto dosáhnout vítězství bylo velmi těžké. Přesto naše děvčata zabrala v pravou chvíli a konečné 4. místo z 8 týmů je pro nás velmi dobrým výsledkem. Naše dobré umístění ovlivnila také FORTUNA a důsledné plnění podmínek soutěže. 

Za vzornou reprezentaci školy děkujeme:
Marii Oujezdské, Zuzaně Fialové, Kateřině Hořické, Adéle Gregorové, Lucii Jelínkové, Pavle Šebestové, Karině Němcové, Vendule Lasotové, Darině Kubíčkové a Vendule Štrajtové

Mgr. Simona Štulová


ŠKOLNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

Letos jsme se s kolegy, kteří učíme matematiku, rozhodli uspořádat školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, které proběhlo v úterý 28.1. Tato soutěž je zaměřená na krátké příklady, které ovšem vyžadují osvojené logické uvažování. Vybrali jsme z každé třídy od 5. po 8. ročník nejnadanější žáky, kteří ve své kategorii podle ročníků během 60 minut řešili 15 logických úloh .

Pro postup do okresního kola bylo nutné dosáhnout minimálně 10 bodů. Tohoto výsledku dosáhli následující žáci:

Jan Špičák (6.A) - 11 bodů

Lukáš Provazník (6.B) - 10 bodů

Jiří Radomil (7.) - 13 bodů

Klára Kohoutková (8.A) - 10 bodů

Veronika Turcovská (8.B) - 10 bodů

Celkově se školního kola zúčastnilo 19 žáků. Všem děkujeme za účast a úspěšným žákům přejeme hodně štěstí v okresním kole v březnu.

Ing. Lukáš Zahradníček


KYTICE

Dne 16. 1. jela 7. třída s 6. B do divadla Radost v Brně. Vyrazilo se autobusem po 1. hodině. Námět bylo divadelní představení Kytice. Jako první zahráli baladu jménem Vrba. Vrba byla o prokleté ženě, která je přes den zdravá a v noci se mění v duši stromu. Balada Vodník je o uvězněné dívce v jezeře se svým dítětem a Vodníkem. Obě balady byly velmi hezké. Zahráli ještě Svatební košili a Zlatý kolovrat. Když to shrnu, celé představení bylo moc pěkné a talentovaným hercům se to povedlo, tak doufám, že si to ostatní užili.

Žofie Grundová, 7.tř.

  


OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU

Děvčata z  8. a 9. třídy se po vítězství v okrskové kole zúčastnila okresního kola, které se konalo v Rousínově. Celkem se do okresu probojovalo 5 týmů- ZŠ Purkyňova, Slavkov, Rousínov a Otnice. Holky 3x zvítězily a jednou těsně prohrály. Zaslouženě si vybojovaly postup do krajského finále a po ZŠ Slavkov obsadily 2. místo.

Reprezentovaly nás: Marie Oujezdská, Zuzana Fialová, Kateřina Hořická, Adéla Gregorová, Lucie Jelínková, Pavla Šebestová, Karina Němcová, Vendula Lasotová, Darina Kubíčková, Vendula Štraitová

Všem gratuluji a přeji hodně úspěchů v kraji.                        

Simona Štulová

                                                                                    


RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Ve středu 18. prosince 2019 se uskutečnila tradiční recitační soutěž žáků 2. stupně. Všichni zúčastnění žáci se na svoje vystoupení zodpovědně připravili, proto vybrat ty nejlepší, kteří v březnu tohoto roku pojedou reprezentovat naši školu do okresního kola, nebylo snadné.

Na prvních třech místech se v kategorii 6. – 7. tříd umístili: 1. Vojtěch Sekanina, 2. Lucie Mrázová, 3. Jakub Kosnovský.
Ve starší kategorii je pořadí následující: 1. Sára Tichá, 2. Karolína Šťastná, 3. Veronika Turcovská.

Mgr. Kateřina Hrozková


VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ TURNAJ

Předposlední školní den v roce 2019 se na druhém stupni naší školy uskutečnil tradiční vánoční turnaj ve florbale. Všechny třídy sestavily své smíšené týmy z dívek a chlapců a utkali se v mnohdy velice vypjatých utkáních. Svá družstva podporovaly i fankluby z nehrajících žáků. Nejvíce byli slyšet fanoušci ze třídy 6.A a ze 7. třídy, takže jejich vzájemný souboj byl ozdobou čtvrtečního dopoledne.

V konečné tabulce všech výsledků získaly nejvíce bodů (12) třídy 7. a 9. a proto o celkovém vítězi musely rozhodnout samostatné nájezdy. Hrdinou tohoto vyvrcholení se stal útočník 7. třídy Vojtěch Sekanina, který první nájezd proměnil. Avšak ani brankář 7. třídy Marek Pospíšil se nenechal zahanbit a všechny samostatné nájezdy lapil. Díky těmto individuálním výkonům si zaslouženě vítěznou trofej převzala 7. třída.

Konečné pořadí:

1. 7. třída

2. 9. třída

3. 6.A

4. 8.A

5. 8.B

6. 6.B

Ing. Lukáš Zahradníček

 


OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

V letošním školním kole olympiády v českém jazyce se utkalo 11 řešitelů. Byli to: Milena Burešová, Zuzana Fialová, Lukáš Olejník, Klára Kohoutková, Karolína Šťastná, Lucie Jelínková, Tadeáš Jelínek, Jan Netopil, Sára Tichá, Pavla Šebestová a Veronika Turcovská. Jako nejúspěšnější nás v lednovém okresním kole budou reprezentovat Tadeáš a Milena.

Mgr. Kateřina Hrozková


PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO NAŠE ŽÁKY

V letošním školním roce jsme pro naše žáky připravili bloky preventivních programů. Pátému a šestému ročníku bylo určeno téma šikana, starší ročníky pak absolvovaly projektové dopoledne věnované problematice závislostí. Díky projektu byly všechny programy pro žáky zdarma. Organizačně je zaštiťovala společnost Piafa.

Mgr. Kateřina Hrozková, ŠMP


MIKULÁŠ VE ŠKOLE

Mikuláš, andělé a čerti z řad osmáků navštívili 3. - 7. třídu. Hodné žáky obdarovali a zlobivé vytáhli a zmalovali. Nakonec navštívili i školku na školní zahradě, kde se děti vůbec nebály.

Ing. Lukáš Zahradníček

  


VÝLET DO PLANETÁRIA

Dne 4. 12. jsme pátá a šestá třída jeli do Brna do planetária. Nejdříve jsme se zastavili na brněnském náměstí, kde jsme si nakoupili plno prdelníků (trdelníků) a spoustu dalšího jídla. Potom jsme jeli na Kraví horu, kde jsme viděli program o planetách. Dozvěděli jsme se zajímavé věci o souhvězdích a o naší sluneční soustavě. Na cestě zpátky jsme se zastavili na Rohlence na oběd, kde jsme si všichni dali opravdu velké porce jídla a tím jsme udělali velkou radost personálu, který nevěděla, kam s tolika dětmi.

6.B 


ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

V listopadu se na naší škole uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Tématem letošního ročníku bylo Dlouhé století se loučí (1880-1920). Do okresního kola postoupily dvě žákyně z deváté třídy: Zuzana Fialová a Milena Burešová.

 


TECHNOHRÁTKY

Dne 25. 11. 2019 se 9. ročník zúčastnil Technohrátek na SOŠ  a SOU ve Vyškově. V rámci tohoto projektu nám střední škola představila obory, které by zde žáci mohli studovat. Deváťáci si vyzkoušeli jízdu na traktoru (agropodnikání), svařování měděných trubek za pomocí cínu (instalatér), řezání na laseru a obsluhování CNC strojů (obráběč kovu, strojírenství), aj. Na závěr byla pro žáky připravena soutěž o malé ceny. Ohlasy a úsměvy žáků mluvily za vše – „Byla to bomba!“ „Nejpovedenější akce za poslední dobu!“, to jsou slova našich nejstarších žáků a my z nich máme velkou radost! Děkujeme organizátorům této akce, SOŠ a SOU Vyškov za pozvání a panu Ing. Petru Halákovi za perfektní organizaci a velmi milý přístup!

Mgr. Pavlína Zouharová

 


Krajské kolo ve stolním tenise Hodonín


Naše škola MŠ a ZŠ Pustiměř se probojovala do krajského kola ve stolním tenise, které se konalo v Hodoníně. V okresním kole si postup vybojovalo družstvo holek ve složení Tereza Kostihová a Kristýna Hladíková. Holky se však bohužel nemohly zúčastnit kola krajského, a tak byly povolány další dvě zkušené hráčky. Jednou z nich byla Žofie Grundová a druhou Diana Bíróová. Všechny dívky byly ze třídy 7. A. Družstvo chlapců skončilo v okresním kole na druhém místě a byli tak náhradníky do krajského kola. Štěstí nám přálo, a tak jsme do Hodonína vyrazili nejenom s družstvem dívek, ale i družstvem chlapců ve složení David Štulo, Jan Špičák (oba chlapci třída 6. A) a Matěj Emperger (třída 7. A). Obě družstva si vedla skvěle. Dívky v posledním zápase a v pěkném souboji se ZŠ Sloup vyhrály a skončily na krásném 3. místě. Odměnou byl velký pohár a diplom. Boj o dobré umístění chlapců byl velice těžký, protože ve skupině měli nasazená družstva s Mistry České republiky ve stolním tenise. Všechny zápasy prohráli a skončili na chvostu tabulky. Musím však říct, že se nenechali vůbec zahanbit. Všem moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. V závěru ještě poděkování panu trenérovi Lukáši Zahradníčkovi.


Andrea Fialková

 

 


NÁVŠTĚVA ÚP VYŠKOV

11.11 jsme byli se třídou na Úřadu práce ve Vyškově, kde nás provázel pan Ing. Novotný. Společně jsme si prošli deset tipů, jak si správně vybrat školu, ale taky počet uchazečů na jednotlivých školách. Také se nás ptal na naše záliby a povolání rodičů. Poté následovala asi desetiminutová přestávka. Po jejím skončení jsme se měli možnost podívat na střední školy podle našeho výběru. Nakonec jsme dostali tzv. Hollandův dotazník, kde jsme se sami hodnotili, a podle toho nám vyšlo, kterým směrem bychom se mohli dát. Po skončení akce se každý vydal svou cestou.

                                                                                                                                     Lukáš Olejník, 9. třída 


PŘÍPRAVA 9. ROČNÍKU NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

Jelikož chceme, aby naši „deváťáci“ byli připraveni udělat poslední, nejtěžší krok, který je na konci základní školy čeká, připravili jsme pro ně v posledních třech měsících bohatý program. Žáci měli možnost vyslechnou prezentace několika středních škol, a absolvovali exkurze, na kterých se dozvěděli doplňující informace.

Naši školu navštívily následující střední školy – Obchodní akademie Prostějov, Střední škola stavebních řemesel Bosonohy, Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. Žáci vždy vyslechli učitele dané školy. Některé SŠ prezentaci nechali v rukách svých studentů. Společně s devátým ročníkem jsme navštívili: 24. 10. 2019 XXIII. Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na SOŠ a SOU Sochorova Vyškov, 11. 11. 2019 Úřad práce ve Vyškově – program: Volba budoucího povolání a 25. 11. 2019 nás čeká Projektový den na SOŠ a SOU Sochorova Vyškov.

Věříme, že všechny akce byli pro žáky přínosné a přejeme jim úspěšné složení přijímacích zkoušek na střední školy, které je čekají 14. a 15. dubna 2020. Za podporu při organizaci všech zmíněných akcí děkuji Mgr. Lence Tomanové a vedení školy.

Mgr. Pavlína Zouharová


 5. MÍSTO VE FLORBALU 

Také chlapci ze 6. a 7. ročníku se zúčastnili ve Vyškově okrskového kola ve florbalu. Reprezentovali nás - Matěj Emperger, Jakub Herynk, Jan Michálek, Marek Pospíšil, Vojtěch Sekanina, Michal Svobodník, David Výmola, Vít Kludák, Jan Špičák – kapitán, Lukáš Provazník, David Štulo – asistent trenéra. Bohužel se nám moc nedařilo.Ve skupině jsme 2 x prohráli - se ZŠ Nádražní Vyškova ZŠ Drnovice. Nakonec jsme v zápase o 5. místo porazili ZŠ Podomí 1:0. Všem děkuji za velkou snahu a reprezentaci školy.

Mgr.Miroslav Zourek - trenér 


3. MÍSTO VE FLORBALU MLADŠÍCH DÍVEK

Děvčata ze 6. a 7. ročníku se zúčastnila v Drnovicích okrskového kola ve florbalu. Reprezentovaly nás - Žofie Grundová, Lucie Mrázová, Diana Biróová, Adriana Vítková, Šarlota Moučková, Tereza Hynštová, Adéla Lankašová, Valentýna Lasotová, Jolana Adámková, Karolína Jelínková, Anna Rozehnalová, Karolína Greplová.

Děvčata předvedla výbornou kombinační hru, jen nám trochu chybělo střelecké štěstí. Všem děkuji za velkou snahu a obětavý kolektivní výkon.

                                                                                                          Simona Štulová

 

 


DEN KOUZEL 2019

V pátek 25. října se na naší základní škole uskutečnil tradiční Den kouzel. Celé akci předcházely několikatýdenní přípravy výzdoby, která byla tentokrát v čarodějnickém stylu.
Od rána panovala ve škole strašidelná atmosféra. Nejen, že se prostory školy postupně proměňovaly v jedovou chýši čarodějnice, ale na chodbách jsme mohli potkávat žáky v nápaditých maskách a kostýmech, kteří byli často k nepoznání. Dopoledne, kdy jsme dlabali dýně na večerní rozsvěcení, nám svým vystoupením zpříjemnila hudební skupina Marbo.
Den kouzel vyvrcholil večerním programem. Po pěveckém a tanečním vystoupení žáků a společném rozsvěcení dýní si všichni mohli prohlédnout krásnou výzdobu v přízemí školy, ochutnat dýňovou polévku, cukroví a jiné rozmanité dobroty, které žáci s rodiči připravili, a přispěli tak k báječné atmosféře celého dne.

Mgr. Pavlína Koutníčková

..::FOTKY::..


MEDAILOVÁ ÚČAST VE STOLNÍM TENISU

Ve čtvrtek 24. 10. jsme se zúčastnili okresního kola ve stolním tenise. Výprava byla velice úspěšná, neboť se všechna naše družstva umístila "na bedně". 

Starší žákyně: Žofie Grundová (7. tř.), Lucie Jelínková (8.A), Pavla Šebestová (8.B) získaly 3. místo.

Mladší žáci: Jan Špičák (6.A), David Štulo (6.A), Matěj Emperger (7. tř.), Jan Michálek (7. tř.) získali 2. místo.

Mladší žákyně: Diana Bíróová (7. tř.), Kristýna Ladislava Hladíková (7. tř.), Tereza Kostihová (7. tř.) získaly 1. místo a tím i postup do krajského kola.

Ing. Lukáš Zahradníček

 


PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Dne 18. 10. řešili žáci 8. a 9. tříd ve svých hodinách přírodopisu zadání kategorie Kadet Přírodovědného klokana, kterého pořádá Univerzita Palackého Olomouc. Je třeba přiznat, že zadání bylo docela obtížné, ale přesto se s ním žáci popasovali vcelku úspěšně. Nejlepšími řešiteli byli Milena Burešová (9. tř.), Matěj Kostiha (9. tř.) a Nikolaos Spáčil (8.A).

Ing. Lukáš Zahradníček


PŘESPOLNÍ BĚH

Každý rok se naše škola koncem září účastní ve Vyškově přespolního běhu. I letos si dívky i chlapci z 2. stupně jeli zaběhat na trať dlouhou až 2 200 m podle věku. Největšího úspěchu dosáhla Lucie Jelínková z 8.A, obsadila 2.místo ve své kategorii a Jan Špičák z 6.A se umístil na 4.místě.
Všem běžcům a běžkyním děkujeme za snahu a vzornou reprezentaci školy.

Jiří Bubeník, Simona Štulová


DEN PRO PŘEDŠKOLÁČKY


Dne 25.9. se na naší škole pořádal den pro předškoláčky. Přijely děti z Drysic i Pustiměře spolu se svými učitelkami.
V 9. třídě si mohly zahrát pexeso, vykreslovat omalovánky nebo si namáhat hlavičky nad poznávačkami. Při pexesu některé děti ukázaly svou vítězství chtivost a dobrou paměť. U poznávaček, jak jsou chytré.
V tělocvičně byla další čtyři stanoviště. Stanoviště číslo 3 mělo překážkovou dráhu. Čtvrté stanoviště mělo hru s názvem Kompot. Zde Lucie rozdělila každému dítěti název ovoce. Až měla rozděleno, vykřikovala různé názvy ovoce a děti se měly přemisťovat.
Na pátém stanovišti si děti vyzkoušely hru Tref se! Lea s Jirkou a Natkou přivázali dětem propisku na provázku k pásku a děti se musely trefit do petlahve.
Posledním stanovištěm byla střelba z pistolek na cíl.
Myslím, že děti to velmi bavilo a sladká odměna je velmi potěšila.

Milena Burešová, Dalibor Spáčil
9. třída


OKRSKOVÉ KOLO V MINIFOTBALE


V úterý 1. 10. jsme s hochy ze 7. - 9. třídy jeli do Vyškova na okrskové kolo v minifotbale. Ze 4 zápasů jsme uhráli 2 výhry a 2 prohry. Porazili jsme 1:0 ZŠ Letní Pole a 2:0 Víceleté gymnázium Vyškov. Ve velmi napínavém zápase s Rousínovem jsme dostali smolný gól z přímého kopu a prohráli tak 0:1. V posledním zápase, kdy už jsme věděli, že nemůžeme postoupit, jsme po vlažném výkonu prohráli 0:3 s ZŠ Nádražní. Našimi střelci byli Robert Dunka, Lukáš Olejník a Ondřej Oprchal.

Naši školu reprezentovali: Gottvald Daniel (8.B), Jakub Herynk (7.), Ondřej Jelínek (8.A), Tadeáš Jelínek (8.A), Michal Červík (9.), Robert Dunka (9.), Lukáš Olejník (9.), Ondřej Oprchal (9.), Robert Pokiser (9.), Dalibor Spáčil (9.), Martin Trávníček (9.), Lukáš Votava (9.)

Ing. Lukáš Zahradníček


KATEŘINSKÁ JESKYNĚ


V pátek 27. 9. žáci 2.třídy a 3.A navštívili Kateřinskou jeskyni v Moravském krasu. Třeťáci měli ,,den volna‘‘ za výborné umístění v soutěži tříd ve sběru starého papíru, druháci se do jeskyně vypravili na ekoprogram.
Na začátku prohlídky jsme slyšeli zajímavou pověst o holčičce Kateřině, podle které jeskyně dostala svůj název. V jeskyni jsme zhlédli krásnou a velmi bohatou krápníkovou výzdobu. Dominantou je ježibaba s chaloupkou, která se dětem velmi líbila a trochu je i vystrašila. Zažili jsme pravou jeskynní tmu a nadchla nás výborná akustika jeskyně. Při prohlídce nám nad hlavou přelétlo několik netopýrů, kteří zde zimují. Návštěvu jeskyně jsme zakončili nákupem suvenýrů. Pro všechny byl výlet velkým zážitkem.

Mgr. Monika Kurková

 


BÁSEŇ O MÉ TŘÍDĚ

Moje třída je živá, už to tak dlouho bývá.
V naší třídě jsem starosta, teď se budu muset zabývat blbostma.
O naší třídě se říká, že nejsme v klidu, když učitel odejde a řekne: „ Za chvilinku přijdu.“
Vidím, že se ve třídě hodně řve, učivo pak lehce dře.
O třídě si myslím, že je top, i když občas ničíme nějaký strop.
Učitelé naši třídu drží nahoře, drží nás jako koně v oboře.
Ve třídě se cítím skvěle, když se občas chovám jako tele.
Moje třída je nenahraditelný kus, když se koukneš na náš koš, je to vážně hnus!
V naší třídě jsem moc moc ráda, paní učitelka to s námi dobře zvládá.
Naší třídě bych přála jenom to dobrý, tvar výklenku, kde je Božena, je nejspíš oblý.
Ve třídě často slýchám: „ Jak je ta jednička ?“, kdyby se někdo ptal, pravděpodobnost, že opisujeme, je
vážně maličká.
Ve třídě mám super kámoše, rádi chodíme na velký langoše.
Toužím po tom, aby v mé třídě byl někdy klid, ale zase ne, jak kdyby vymřel lid.
V naší třídě jsem ráda , jak už víte, o takové třídě každou noc sníte.
Moje třída je……… každý doplní to svoje, jak se vám líbila tahle báseň moje?

Lucie Jelínková, 8.A


ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

Dne 20. 11. 2017 proběhlo na ZŠ a MŠ Pustiměř školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnili žáci z 8. a 9. ročníku. Tématem letošního ročníku bylo období první republiky. Do okresního kola postupuje Ondřej Valtr a Tereza Holková.

Mgr. Lenka Tomanová


OPĚT FLORBALOVÝ ÚSPĚCH - POSTUP DO OKRESU

Okrskového florbalového turnaje pořádaného v Drnovicích dne 5. 12. 2017 se zúčastnilo družstvo děvčat ze 6. a 7. třídy naší školy.  Herní systém nám umožnil vysokou  výhru v 1. zápase 4:1. Prohru  v 2. zápasu 1:2 jsme statečně unesly a do baráže jsme vstupovaly s odhodláním zvítězit. Toto odhodlání jsme si přenesly do barážového zápasu s ZŠ Drnovice a zaslouženě zvítězily 2:1. Postup do okresního kola si tak zajistila ZŠ Nádražní a ZŠ Pustiměř. GRATULUJEME!

FLORBALISTKY: Kateřina Hořická, Julie Pospíšilová, Adéla Gregorová, Veronika Klosová, Marie Oujezdská, Brigita Rusnáková, Zuzana Fialová, Lucie Jelínková, Vendula Štrajtová, Eva Školařová, Pavla  Šebestová, Darina Kubíčková.

 Mgr. Simona Štulová

..::fotky::..


CHLAPCI ZVÍTĚZILI V OKRESNÍM KOLE STOLNÍHO TENISU

22. listopadu 2017 se na ZŠ Vyškov - Tyršova 4, uskutečnilo okresní finále ve stolním tenisu žáků 3. – 5. ročníků ZŠ. Každou školu reprezentovaly 3členná družstva chlapců a 3členná družstva dívek.

V kategorii chlapci nás reprezentovalo trio žáků 5. ročníku – Daniel Barát, Jan Michálek a Daniel Němec. Chlapci po výborném výkonu porazili všechna družstva z ostatních škol (vyškovské školy Letní pole, Na Vyhlídce, Nádražní a Tyršova) a obsadili tak zaslouženě 1. místo!

V kategorii dívky za naši školu soutěžily žákyně 5. ročníku – Žofie Grundová, Kristýna Hladíková a Tereza Kostihová. Všechny utkání bohužel prohrály těsně 1:2 a skončily tak na posledním 4. místě.

Všem žákům a žákyním patří poděkování za bojovný a týmový výkon.

Mgr. Vlastimil Smékal

. . : : foto : : . .


DRUHÉ MÍSTO NA FLORBALOVÉM TURNAJI VE VYŠKOVĚ

2. 11. 2017 jeli vybraní žáci naší školy na turnaj základních škol 1. stupně do Vyškova. Na ZŠ Purkyňova se utkalo celkem 11 mužstev. Naši kluci odehráli všechny zápasy vítězně, pouze poslední vyrovnaný těsně prohráli. Zasloužené 2. místo jim zajistilo postup do krajského kola – GRATULUJEME! Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme úspěch v dalších sportovních turnajích

ZÚČASTNĚNÍ FLORBALISTI: Marek Pospíšil, David Štulo, Dan Barát, Vojtěch Sekanina, Jan Špičák, Michal Bárdy, Michal Svobodník, Luděk Pour, Jan Michálek, David Výmola

 Mgr. Simona Štulová

. . : : foto : : . .


PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Pořadí těch nejúspěšnějších:

1. Filip Vitásek   9. třída

2 - 3. Martin Heimerle   9. třída

2 - 3. Simona Brhelová   9. třída

4. Lucie Drmelová   8. třída

5. Lucie Malá   9. třída

6. Simona Knapová   8. třída

 

Mgr. Jaroslava Klementová