• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

CO DĚLÁME VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023


OKRSKOVÉ A OKRESNÍ KOLO VE FLORBALE MLADŠÍCH CHLAPCŮ

V pátek 4. 11. se zúčastnila naše škola okrskového kola ve florbalu, které proběhlo na ZŠ Purkyňova ve Vyškově. Do turnaje se zapojilo 6 škol a ty byly rozděleny do dvou tříčlenných skupin.

      V 1. utkání jsme narazili na silný domácí tým. Bylo vidět, že veliká plocha sportovní haly a systém hry na pět hráčů nám činí obtíže. Soupeř byl silnější a sehranější. Přes veškerou snahu jsme prohráli 0:3.

       Do 2. utkání jsme nastoupili proti ZŠ Podomí. Po zlepšeném výkonu a lepší organizaci hry jsme jasně vyhráli 6:1. Tím jsme si zajistili účast v baráži – boj o přímý postup do okresního kola.

       V baráži jsme svedli tuhý a velmi vyrovnaný boj až do poslední minuty se ZŠ Tyršova Vyškov. Lepší střelecká produktivita nakonec rozhodla, že jsme vyhráli 2:1 a postoupili do okresního kola.

       Okresní kolo proběhlo ve středu 16.11. Opět se ho zúčastnilo 6 škol rozdělených do dvou tříčlenných skupin. Tentokrát nás čekala mnohem obtížnější situace. U všech týmů tvořil základ mužstva (někde úplně všichni) hráči, kteří hrají závodně florbal.

       V 1. utkání jsme podlehli ZŠ Nádražní Vyškov 1:3. Ve 2. utkání jsme nastoupili proti ZŠ Komenského Slavkov. Dlouho jsme drželi nadějný stav 1:1. Bohužel jsme v závěru utkání inkasovali a vyrovnat jsme již nedokázali. V boji o 5. místo nás čekala ZŠ Bučovice. V tomto utkání bojovali chlapci jako lvi a proti silnému soupeři uhráli remízu 1:1. Rozhodovaly tedy nájezdy. Zde se projevila větší florbalová zkušenost soupeře, který nájezdy vyhrál 2:1 a tím nás odsunul na 6. místo.

       Nezbývá než poděkovat všem hráčům za nasazení a bojovnost během obou turnajů.

Naši reprezentanti: Ludvík Hrachovec, Adam Kludák, Tomáš Krejčí, Karel Marák, Daniel Novák, Martin Štěbra, Jakub Štulo, Jakub Kavečka, Jakub Szkuto, Tobias Zakopal, Tadeáš Chludil a Tomáš Provazník


KRAJSKÉ KOLO VE STOLNÍM TENISE

Po vítězství v okresním kole si mladší dívky vybojovaly možnost zahrát si v krajském kole, kterého se zúčastnily ve středu 9.11. v Hodoníně.

Zde už byla větší konkurence v podobě vítězů ostatních okresních kol, ale i přesto můžeme naši výpravu považovat za úspěšnou, neboť holky vybojovaly 3. místo. V turnaji získaly 1 výhru a 2 prohry, ale v konečném důsledku holky mohly dopadnout i lépe, protože obě prohry byly těsné.

Holkám gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Výsledky:

ZŠ Pustiměř - ZŠ Brno                   3:0

ZŠ Pustiměř - ZŠ Hodonín              2:3

ZŠ Pustiměř - ZŠ Ostrov u Macochy 2:3 

Hráčky: Monika Mrázová (7.A), Jitka Radomilová (7.A), Sabina Anna Hladíková (7.B)

Ing. Lukáš Zahradníček


OKRESNÍ KOLO VE STOLNÍM TENISE

Ve úterý 1.11. jsme jeli do Vyškova na ZŠ Tyršova reprezentovat naši školu v okresním kole ve stolním tenise. Ve škole jsme uspořádali školní kolo a ti nejlepší byli vybráni ve svých kategoriích do okresního kola.

Nejúspěšnější byly mladší dívky, které nenašly přemožitele a skončily na 1. místě, čímž si vybojovali účast v krajském kole. Dařilo se i starším chlapcům, kteří se dostali do boje o 3. místo, ale bohužel jej prohráli, takže skončili celkově na 4. místě.

Mladší dívky: Monika Mrázová (7.A), Jitka Radomilová (7.A), Sabina Anna Hladíková (7.B)

Starší dívky: Vendula Knapová (8.), Natálie Babirádová (9.B)

Mladší chlapci: Ludvík Hrachovec (6.A), Tomáš Krejčí (6.A), Martin Štěbra (6.A), Jakub Štulo (6.A)

Starší chlapci: Jakub Kosnovský (9.A), Dominik Novák (9.A), Vojtěch Turcovský (8.)

Ing. Lukáš Zahradníček

  


JEDNODENNÍ VÝLET DO RAKOUSKA

Dne 25. října jsme se s žáky šestých a sedmých tříd a s osmáky vydali na jednodenní výpravu do Rakouska. V dopoledních hodinách jsme dorazili k bývalému loveckému zámečku Mayerling, který je spojován s korunním princem Rudolfem, synem Františka Josefa I.

Počasí nám přálo, takže jsme se přesunuli do nedalekého Dürnsteinu a vyšlápli jsme si na zdejší zříceninu, kde v minulosti drželi v zajetí krále Richarda Lví srdce.

Naší poslední zastávkou byl Krems an der Donau. Po krásné procházce tímto starým univerzitním městem následovalo krátké volno k nákupu suvenýrů.

Věříme, že se žákům výlet líbil a že podobnou akci v brzké době zase zopakujeme.

Tomanová, Lazarová, Szkutová

 


DEN KOUZEL

. . : : krátký sestřih : : . .

. . : : fotky : : . .


NÁVŠTĚVA SOŠ A SOU SOCHOROVA VYŠKOV

V úterý 18.10. se žáci devátých tříd vydali na návštěvu Střední odborné školy a středního odborného učiliště Sochorova ve Vyškově. Zde žáci absolvovali praktický program, kdy se rozdělili do tří skupin a vyráběli si výrobek, který si na konci odnesli domů.

Jedna skupina se přímo ve školní dílně strojních mechaniků za asistence učňů tohoto oboru seznamovala s prací s kovem. Pomocí stříhání a ohýbání plechu si vyrobili kovovou růžičku.

Druhá skupina si vyráběla dřevěnou lampičku, takže si žáci vyzkoušeli práci se dřevem: řezání, hoblování...

Poslední skupina složená z dívek si vyrobila mozaiku.

Na konec si deváťáci vyslechli informace o škole a nabízených oborech na "Sochorce" a prošli si všechny odborné dílny jako dílna instalatérů, zedníků, obráběčů, dílna s CNC stroji a další. Škola je oblíbená žáky naší školy, protože jsme cestou po škole potkali plno bývalých žáků ZŠ Pustiměř.

Mgr. Jana Szkutová, Ing. Lukáš Zahradníček

..::fotky::..

 


OKRESNÍ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU

       V pátek 30.9. proběhla na atletickém stadionu ve Vyškově tradiční sportovní soutěž – okresní kolo v přespolním běhu základních škol.

       Jako obvykle nemohli chybět reprezentanti ZŠ Pustiměř. V několika kategoriích se zúčastnilo vždy 10-11 týmů. Konkurence byla tedy náročná a silná.

       Nejlépe se dařilo našim dívkám v kategorii 6.-7. r. Ty obsadili velmi cenné 4. místo a jen málo je dělilo od stupně vítězů.  

       Chlapci 6.-7. roč. bojovali rovněž statečně a obsadili celkově 6. místo. Vzhledem k tomu, že mezi sebou neměli žádného atleta, je i tohle pěkný výsledek.

       Nejtěžší úlohu měla děvčata 8.-9. r. Ta byla početně oslabena a v těžké konkurenci obsadila 9. příčku. Jejich nasazení a bojovnost byly ale příkladné.

       Všichni reprezentanti zaslouží velikou pochvalu, neboť dobíhali do cíle na hranici úplného vyčerpání a pro svůj nejlepší výkon udělali vše. Škoda, že jsme byli tentokrát zdravotně oslabeni a nemohli jsme počítat s některými kvalitními běžci.

 

Naši reprezentanti: Ludvík Hrachovec, Tomáš Krejčí, Karel Marák, Jakub Štulo, Jakub Kavečka, Jindřich Šafář, Emma Smejkalová, Monika Mrázová, Zuzana Kostihová, Emma Rozehnalová, Nina Musilová, Monika Jelínková, Anna Burešová, Karolína Krásová, Nelly Bačovská

Mgr. Jiří Bubeník


ŽIVOT V KORUNÁCH STROMŮ

Dne 15. září se žáci sedmých ročníků vydali na ekoprogram do Krásenska. Zde pracovali v týmech a bádali nad zadanou výzkumnou otázkou. Vědomosti a dovednosti potřebné k vyřešení výzkumné otázky získávali samostatně na různých stanovištích v nejbližším okolí Rychty v Krásensku. Nejoblíbenějším stanovištěm se stala pozorovací plošina v koruně stromu.
Žáci si vyzkoušeli jednoduché pokusy, například počítali, kolik prachu může zachytit jeden strom. Na základě zjištěných informací také v diskutovali a rozhodovali, zda realizovat návrh na vykácení konkrétních stromů v obci.

Mgr. Lenka Tomanová

 

Veškeré rozvrhy na tento školní rok najdete v aplikaci EduPage

 

Výchovně vzdělávací priority Základní školy a Mateřské školy, Pustiměř

Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy vyjádřeno v podobě těchto šesti vzdělávacích priorit podporující kulturu naší školy:

1. Jazyky

Chceme rozvíjet komunikační dovednosti v mateřském jazyce a v cizích jazycích pro život a uplatnění se v EU, klást důraz na prožitek /zejména při výuce ČJ - literatura, sloh/.

- školní knihovna ( rozšíření kapacity, modernizace, vytvoření komunitního centra )

- důraz na čtenářskou gramotnost

- vydávání školního žákovského časopisu Marmeláda

- literární příspěvky žáků na web. strán. školy

- výuka AJ již od 1. ročníku, od 7. roč. vyučován 2. cizí jazyk

- zahraniční vzdělávací pobyty žáků 6. – 9. roč.

- využití ICT ve výuce, neustálé doplňování metodických pomůcek

- nabídka činností pro šikovné žáky rozvíjet se v cizím jazyce mimo výuku

 

2. Informatika

Naučit žáky přiměřeně svému věku využívat informační a komunikační technologie jako:

- nástroj a prostředek dalšího vzdělávání – práce s ICT již od nejnižších ročníků

- zdroj informací – bohatá a pestrá nabídka výukových programů

- prostředek k rozvíjení digitálních dovedností – předmět Informatika povinný v 4.-9. roč., vytváření webových stránek školy

 

3. Vzdělání

- vytvořit motivující prostředí

- pravidelná účast na olympiádách, vědomostních a zájmových soutěžích

- individuální péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

- péče o nadané a talentované žáky

- práce na projektech, projektové dny

- účast na seminářích, exkurzích a vzdělávacích pořadech

-  bohatá nabídka povinně volitelných předmětů (  6. – 7. roč. )

 

4. Aktivně trávený volný čas

Podporovat a rozvíjet pohybové dovednosti žáků ve školních i mimoškolních aktivitách, pomáhat najít cestu k aktivně trávenému volnému času a ke zdravému životnímu stylu.

- široká nabídka rozmanitých činností pro šikovné žáky mimo výuku

- školní strategie prevence patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, šikana, kyberšikana,.... )

- pozitivní vztah k životnímu prostředí – ekologické aktivity a semináře pro všechny ročníky

- zážitkové pobyty  pro žáky 1. i 2.st., týdenní ekologický pobyt pro žáky 6.roč., lyžařský výcvik pro žáky 7. a 8. roč.

- pravidelná účast na sportovních soutěžích, školní sportovní turnaje a soutěže

 

5. Vztahy

- vytvářet atmosféru důvěry a porozumění

- vést žáky ke vhodné spolupráci a komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu

- respektovat žáka jako osobnost /každý má svá práva, ale i povinnosti/

- úzká spolupráce školy a rodiny na všestranném rozvoji osobnosti každého dítěte

- podíl žáků na řízení školy – vytvoření žákovské samosprávy

 

6. Otevřenost

- pravidelně informovat rodiče o činnosti školy prostřednictvím EDUPAGE, třídních schůzek

- neustálá aktualizace webových stránek – důležitý informační zdroj pro širokou veřejnost

- pravidelné pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí (Drakiáda, Nejaktivnější žák, Rozloučení 9.r. a 5.r, Návštěvní den, Zápis do 1.roč., Karneval, Den kouzel, Den dětí, Zájezdy pro děti a rodiče, Den matek, Jarmark, Den zdraví.....) jako důležitá součást prezentace školy

- úzká spolupráce s místními společenskými organizacemi (Sbor dobrovolných hasičů, Mateřské centrum,...) a OÚ

 

☺☺☺  učitelé ZŠ a MŠ Pustiměř  ☺☺☺