• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


GLOBE                  RECYKLOHRANÍ             SBĚR PAPÍRU


 

HARMONOGRAM AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

- po celý školní rok - program GLOBE – BOV

- projekt Recyklohraní - sběr baterií a drobného elektrozařízení                       

- ekologické programy - každý ročník se zúčastní min. jednoho programu

 ekologický pobyt:

- 6. třída: Rychta Krásensko, 25. - 29. 4. 2022 (Szkutová, Tomanová)

projektový den:

- Den Země a přátelství – 22. 4. 2022 Pohlodková, Šoupalová, Zahradníček

 

Další aktivity:

- pitný režim, zajišťování mléčných výrobků, ovoce do škol

- pěstování správných hygienických návyků při všech činnostech ve škole i při volnočasových aktivitách

- péče o travnaté plochy v okolí školy – ekologická pohotovost

- květinová výzdoba ve třídách, na chodbách a okolí školy

- udržování pořádku ve škole a okolí

- třídění papírového odpadu ve třídě, kontejnery na plast na chodbách

- sběr starého papíru – celoškolní akce podzim, jaro

 

Mgr. Marie Špičáková, koordinátor EVVO