• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

Přehled činností pro aktivní a nadané žáky ZŠ a MŠ Pustiměř ve školním roce 2018/2019

 

Zájmový útvar Ročník Vyučující Termín
       
Příprava na příjmací zkoušky - MAT  9. Mgr. Marie Špičáková středa 7.00 - 7.35
Kroužek ČJ  9. Mgr. Simona Štulová středa 7.00 - 7.35
Čtenářksý klubík 2.-4. Mgr. Pavlína Koutníčková středa 13.00 - 14.00
Mgr. Kateřina Vlčková
Výtvarný kroužek 1. Mgr. Monika Kurková pondělí 12.25 - 13.10
Příprava na olympiádu - BIO 6.-9. Mgr. Jaroslava Klementová dle potřeby
Čtenářský kroužek 6.-9. Mgr. Kateřina Hrozková pondělí 11.50-12.20
Florbal 3.-5. Mgr. Jiří Bubeník úterý 12.55 - 14.00
Florbal 6.-9. Mgr. Miroslav Zourek pátek 13.30 - 14.30
Příprava na olympiádu - Chemie 8.-9. Mgr. Marie Kaldová dle potřeby
Fotbal 2.-5. Ing. Lukáš Zahradníček pondělí 14.00 - 15.00
Příprava na olympiádu - Zeměpis 6.-9. Mgr. Vlastimil Smékal dle potřeby
Klub zábavné logiky 1.-3. Mgr. Alena Veselá, Mgr. Hana Suchá čtvrtek 12.00 - 13.00
Časopis Marmeláda 6.-9. Mgr. Bronislava Hronová dle potřeby
Pěvecký kroužek 2.-9. Mgr. Irena Znojová dle potřeby
Příprava na olympiádu - Dějepis 8.-9. Mgr. Lenka Tomanová dle potřeby