• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

Přehled činností pro aktivní a nadané žáky ZŠ a MŠ Pustiměř ve školním roce 2021/2022

 

Doučování MAT 6. r. Szkutová pondělí 7:20 - 7:40
čtvrtek 7:20 - 7:40
úterý dle domluvy
ČJ Hronová středa 13:15-14:00
čtvrtek 12:25-13:10
Tomanová úterý 7:10-7:40
čtvrtek 12:45-13:10
MAT 7. r. Lazarová pondělí 13:15-14:00
ČJ Koutníčková pondělí 14:15-15:00
Hrozková úterý 12:45-13:45
  Vičan úterý 7:00-7:40
AJ 13:25-14:10
8. r. středa 13:25-14:10
Pří Šoupalová pátek 7:00-7:45
MAT 8.A Zahradníček čtvrtek 7:00-7:45
8.B pátek 13:20-14:00
MAT + ČJ 5.B Tobolíková úterý 12:25-13:20
MAT - příprava 9. r. Fialková čtvrtek 7:00-7:45
na příjm. zkoušky Špičáková
ČJ Štulová středa
Tomanová
CHE Pohlodková čtvrtek 13:30-14:15
MAT + ČJ 2.B Adámková úterý 12:15-13:00
4. r. Kyprová 12:25-13:25
3. r. Vlčková čtvrtek 13:00-13:45
1. r. Veselá středa 12:15-13:00
2. A Kurková úterý 12:00-13:00
5. r. Koutníčková úterý 13:00-14:00
AJ 4. r. Lazarová čtvrtek 7:10-7:45
ČJ 3., 6.,  Bubeník pondělí 11:35-12:20
7. r. pátek 12:25-13:10
  MAT -logika 1.-3. r. Veselá pondělí 12:30-13:30
  Trefilíková
  AJ konverzace 4.-5. r. Trefilíková úterý 13:00-14:00
Zájmové Čtenářský 3. r. Koutníčková středa
útvary klub Vlčková
  DĚ - příprava na olymp. 8.-9. r. Tomanová dle domluvy
  Franc. jaz. - začáteč. 5.; 7.-9. r. Šoupalová úterý 7:00-7:45
  středa 13:15-14:00
  středa 14:05-14:50
  Volejbal 5.-8. r. Vičan pondělí 14:30-15:30
  Taneční kroužek 2.-5. r. Adámková středa 13:15-14:00
  Florbal  4.-5. r. Bubeník středa 6:55-7:40
  ŠD Zourek čtvrtek 7:00-7:40
  Pohybové hry 1.-2. r. Lazarová pátek 13:15-14:00