• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

 

AKCE - Školní rok 2019/2020

 

Říjen

 
1. Okrskové kolo ve fotbalu, 2. st.
do 4. Zahájení činnosti ZÚ
8. Ekoprog. 5.r., Vyškov
9. Ekoprog. 7.r., Vyškov
16. Přírodovědný klokan
24. Veletrh vzdělávání 
21.10-8.11.   Testování SCIO 7. r. AJ
24. Okresní kolo ve stolním tenisu, 2. st.
25. Den kouzel
   
  Zahájení čtenářské soutěže 2.-9. r.

Listopad

 
6. Zahájení sběru starého papíru
7. Planeta Země 6.-9. r.
  Okrskové kolo florbal 6.-7. r. dívky
8. Okrskové kolo florbal 6.-7. r. hoši
9. Návštěvní den pro MŠ
11. ÚP 9. r.
11.-29. Testování 5. r. SCIO AJ 
12. Seminář Hejný pro rodiče
20. Zábavné vyučování
21. Pedagogická rada
22. Ekoprog. 1.r., Vyškov
28. Individuální rodičov. schůzky 
   
  Vitamínový den pro 1. st.
  Okrskové kolo florbal 1. st.
  Okresní kolo ve stolním tenisu 1. st.
  Školní kolo dějepisné olymp.

Prosinec

 
1. Rozsvěcování vánočního stromku
2.-20.12.  Testování ČG 8. r.
3. Adventní setkání s rodiči - 2. r.
5. Mikulášská nadílka pro 1.-3. r. (+ 8. r.)
  Okrskové kolo florbal 8.-9. r. dívky
6. Okrskové kolo florbal 8.-9. r. hoši
11. Ukončení sběru starého papíru
  Zábavné vyučování
od 15. Vánoční, zimní výzdoba
18. Sportovní předván. turnaje 1. st.
19. Sportovní předván. turnaje 2. st.
20. Vánoční besídky ve třídách
  Vánoční pásmov těloc. - 1. st.
   
  Školní kolo recitace 2. st.

 

Leden

 
6.-24. Testování SCIO 4. r. Matemat. gramotnost 
15. Zábavné vyučování
16. Pedagogická rada
27.1.-14.2.     7. r. Matemat. gramotnost
28.-30. Promítání filmu 1. st.
  Promítání filmu 2. st.
30. Rozdání vysvědčení
   
  Testování 4. r. Čten. gramotnost 
  Okresní kolo olymp. Dějepis
  Okresní kolo olymp. MAT 5. a 9. r.
  Okresní kolo olymp. ČJ
  Školní kolo recitace 1. st.
  Školní kolo konverzace AJ
  Školní kolo olymp. ČJ

Únor

 
5. Zábavné vyučování
14. Hudební pořad pro 2. st.
  Hudební pořad pro 1. st.
24.2. - 13.3.   Testování SCIO 5. r. ČG
25. Edukace - MŠ
27. Zahájení plaveckého výcv. 2.-3. r.
  Společné rodičovské schůz.
29. Lyžařský zájezd pro rodiče a děti
           
  Obecní a školní ples
  Okresní kolo konverzace AJ
  Okresní kolo olymp. ZE 6.-7. r.
  Okresní kolo olymp. ZE 8.-9. r.

Březen

 
do 1. Vydání zápisových lístků na SŠ, přihlášky na SŠ
3. Edukace - MŠ
5. Seminář Hejný pro rodiče
10. Edukace - MŠ
17. Edukace - MŠ
20. Matematický klokan
24. Edukace - MŠ
27.-28. Noc s Andersenem
28. Den učitelů
30.3.-30.4.       Testování 3. r. SCIO
           
  Okresní kolo olymp. CHE
  Okresní kolo recitace 1. st.
  Okresní kolo recitace 2. st.
  Koncert ZUŠ pro 1.-5. r.
  Divadlo 1.-3. r.
  Silová všestrannost 3.-4. r.
  Školní kolo Zazpívej, slavíčku!
  Jarní výzdoba školy
  Příprava na Velikon. jarmark
  Výroba dárků k Zápisu

Duben

 
  Testování SCIO -  3. r.
  Okresní kolo olymp. FY
4. Zápis do 1. r.
8. Jarní jarmark
14.-17. Rychta 6. r.
15. Zahájení sběru starého papíru
23. Pedagogická rada
30. Den Země
  Ekoprog. 4.B, Vyškov
   
  Okresní kolo MAT 6.-8. r.
  Okresní kolo olymp. BIO 8.-9. r.
  Okresní kolo olymp. BIO 6.-7. r.
  Divadlo  4.-5. r.
  Divadlo  6.A. a 9. r.
  Divadlo  6.B. a 7. r.
  Divadlo  8.A, 8.B
  Dopravní hřiště, 4.A
  Dopravní hřiště, 4.B
  Okresní kolo ve vybíjené 1. st. dívky
  Okresní kolo ve vybíjené 1. st. otevřená
  Okresní kolo štafet, 1. st.

Květen

 
4.-29.5. Testování 8. r. - příprava na PZ
5. Individuální rodičov. schůzky 
  Ekoprog. 3.A, Vyškov
7. Ekoprog. 4.A, Vyškov
10. Den Matek
12.-15. Zážitkový pobyt 3. r.
12.-13. Zážitkový pobyt 7. r.
18. Ekoprog. 8.A a 9. r., Sloup
22. Branný závod
25.-26. Školní výlet 6. r. - Ostrava
25.-29. Závěrečné práce 9. r.
27.-29. Zážitkový pobyt 1.-2. r.
29. Ekoprog. 8.B, Vyškov
           
  Archimediáda
  Pythagoriáda 6.-8. r.
  Exkurze Salzburg
  Okrskové kolo McDonald´s cup
  Okresní kolo v přehazované 1. st.
  Úřad práce 8. r.
  Fotografování tříd
  Vyhodnocení celoroč. soutěže
  Pasování 1. r. na čtenáře
  Školní výlet 8.A, Jeseníky

Červen

 
1.-5. Ozdravný pobyt 4.-5. r.
4.-7. Zážitkový pobyt 3. r.
11. Slavnostní zakončení NŽ + 5. roč.
18. Pedagogická rada
24. Letní diskotéka
25. Slavnostní zakončení 9. r.
   
  Atletický trojboj 1. st.
  Sportovní  turnaje 1. st.
  Sportovní turnaje 2. st.
  Uzavření čtenářs. soutěže