• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

 

AKCE - Školní rok 2019/2020

 

Říjen

 
1. Okrskové kolo ve fotbalu, 2. st.
do 4. Zahájení činnosti ZÚ
8. Ekoprog. 5.r., Vyškov
9. Ekoprog. 7.r., Vyškov
16. Přírodovědný klokan
24. Veletrh vzdělávání 
21.10-8.11. Testování SCIO 7. r. AJ
24. Okresní kolo ve stolním tenisu, 2. st.
25. Den kouzel
   
  Zahájení čtenářské soutěže 2.-9. r.

Listopad

 
6. Zahájení sběru starého papíru
7. Planeta Země 6.-9. r.
  Okrskové kolo florbal 6.-7. r. dívky
8. Okrskové kolo florbal 6.-7. r. hoši
9. Návštěvní den pro MŠ
11. ÚP 9. r.
11.-29. Testování 5. r. SCIO AJ 
12. Seminář Hejný pro rodiče
20. Zábavné vyučování
21. Pedagogická rada
22. Ekoprog. 1.r., Vyškov
28. Individuální rodičov. schůzky 
   
  Vitamínový den pro 1. st.
  Okrskové kolo florbal 1. st.
  Okresní kolo ve stolním tenisu 1. st.
  Školní kolo dějepisné olymp.

Prosinec

 
1. Rozsvěcování vánočního stromku
2.-20.12.  Testování ČG 8. r.
3. Adventní setkání s rodiči - 2. r.
5. Mikulášská nadílka pro 1.-3. r. (+ 8. r.)
  Okrskové kolo florbal 8.-9. r. dívky
6. Okrskové kolo florbal 8.-9. r. hoši
11. Ukončení sběru starého papíru
  Zábavné vyučování
od 15. Vánoční, zimní výzdoba
18. Sportovní předván. turnaje 1. st.
19. Sportovní předván. turnaje 2. st.
20. Vánoční besídky ve třídách
  Vánoční pásmov těloc. - 1. st.
   
  Školní kolo recitace 2. st.