• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

 

AKCE - Školní rok 2018/2019

 

PROSINEC

 

2. Rozsvěcování vánočního stromku
5. Mikulášská nadílka pro 1.-3. r. (+ 8. r.)
6. Seminář Hejný pro rodiče
12. Ukončení sběru starého papíru
  Zábavné vyučování
od 15. Vánoční, zimní výzdoba
17. Hudební soutěž 1.-9.
19. Sportovní předván. turnaje 1. st.
20. Sportovní předván. turnaje 2. st.
21. Vánoční besídky ve třídách, vánoční koncert
   
  Školní kolo recitace 2. st.

 

LEDEN

 

7.-26. Testování 4. r. Čten. gramotnost
9. Zábavné vyučování
17. Pedagogická rada
23. Mám chytré tělo, 5.-9. r.
29.-31. Promítání filmu 1. st.
  Promítání filmu 2. st.
29. Zábavné vyučování
31. Rozdání vysvědčení
           
  Okresní kolo olymp. ČJ
  Školní kolo konverzace AJ
  Školní kolo olymp. ČJ
  Okresní kolo olymp. MAT 9. r.
  Okresní kolo olymp. Dějepis

 

ÚNOR

2. Obecní a školní ples
6. Okresní kolo konverzace AJ
4.2.-1.3. Testování 7. r. Čten. gramotnost
19. Okresní kolo olymp. ZE 6.-7. r.
20. Zábavné vyučování
  Okresní kolo olymp. ZE 8.-9. r.
  Přednáška pro 7. r. dívky - prevence
21. Zahájení plaveckého výcv. 2.-3. r.
  Přednáška pro 6.-8. r. dívky - zdravé stravování
27. Hudební pořad pro 2. st.
28. Hudební pořad pro 1. st.
  Společné rodičovské schůz.

 

BŽEZEN

   
do 1. Vydání zápisových lístků na SŠ, přihlášky na SŠ
  Okresní kolo olymp. CHE
4.-8. Lyžařský výcvik 7.-8. r.
4.-29.3. Testování SCIO - Čten. gramotnost, 5. r.
5. Okresní kolo recitace 1. st.
6. Okresní kolo recitace 2. st.
7. Seminář Hejný pro rodiče
12. Koncert ZUŠ pro 1.-5. r.
22. Matematický klokan
28. Den učitelů
29.-30. Noc s Andersenem
           
  Divadlo 5.B, 6.-7. r.
  Silová všestrannost 3.-4. r.
  Školní kolo Zazpívej, slavíčku!
  Jarní výzdoba školy
  Příprava na Velikon. jarmark
  Výroba dárků k Zápisu

DUBEN

 
1.-30.4. Testování SCIO - 3. r.
3. Okresní kolo olymp. FY
  Zahájení sběru starého papíru
4. Zápis do 1. r.
9. Okresní kolo MAT 6.-8. r.
10. Okresní kolo olymp. BIO 8.-9. r.
16. Okresní kolo olymp. BIO 6.-7. r.
17. Jarní jarmark
25. Pedagogická rada
23.-26. Rychta 6. r.
25.-30. Exkurze Velká Británie
30. Den Země
   
  Divadlo 5.A, 4. r.
  Dopravní hřiště, 4.r.
  Okresní kolo ve vybíjené 1. st. dívky
  Okresní kolo ve vybíjené 1. st. otevřená
  Okresní kolo štafet, 1. st.