• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

 

AKCE - Školní rok 2022/2023

 

Září  
15. Ekoprog. 7.r. Rychta Krásensko.
15.  Zahájení plaveckého výcv. 2.-3. r.
27. Divadlo Prostějov, 2.A a 2.B
29. Společné rodičovské schůz
30.  OK v přespolním běhu.
30. Prezentace SŠ v 9. r.
   
  Výzdoba školy
  Zahájení ekologic. programů GLOBE, Recyklohr.
   
Říjen  
4. Společné rodičovské schůz. 6.B
4. Exkurze v SŠ Sochorova, 3.A
5. Ekoprog. 5.r. Zoo Vyškov.
od 1. Zahájení činnosti ZÚ
13. Veletrh vzděl. 9. r.
14. Nácvik dist. výuky
14.  Exkurze v SŠ Sochorova, 3.B
20. Ekoprog. 8.r. Zoo Vyškov
21.   Den kouzel - ve třídách 
24. Pythagoriáda - školní kolo.
25.  Exkurze Rakousko 6.-8. r.
1.-31. Testování MAT (Umíme to) 6. r.
1.-31. Testování MAT (Umíme to) 8. r.
   
  Logická olympiáda.
  DH 4. r., Vyškov
  Turnaj v piškvorkách - školní kolo
  Zahájení čtenářské soutěže 2.-9. r
  Zahájení Nejak. ž. a Celor. sout.; 3.-9. r.
   
Listopad  
1. OK stolní tenis 2. st.
2. Ekoprog. 4.r. Zoo Vyškov.
2.-23. sběr starého papíru
4. Nácvik na PZ - 9. r.
5. Návštěvní den pro budoucí žáky 1. r. a jejich rodiče.
7. Divadlo Prostějov, 1.A a 1.B
8. Ekoprog. 9.B. Zoo Vyškov.
15. Ekoprog. 9.A. Lipka Brno.
15.  Zábavné vyučování
23. Pedagogická rada
23.  Ekoprog. 2.A. Zoo Vyškov. 
23. OK Pythagoriáda
23. Divadlo Prostějov, 8. a 9. r.
25. Ekoprog. 2.B. Zoo Vyškov.
1.-30. Testování MAT (Umíme to) 8. r.
1.-30. Testování ČG (Umíme to) 4. r.
   
  ÚP 9. r
  OK florb. 2. st. dívky, 6.-7. r
  OK florb. 2. st. hoši, 6.-7. r.
  OK florb. 2. st. dívky, 8.-9. r.
  OK florb. 2. st. hoši, 8.-9. r.
  Školní kolo olympiády ČJ
  Školní kolo dějepisné olymp.
  OK florb. 1. st. hoši
  OK florb. 1. st. dívky
   
Prosinec  
1. Individuální rodičov. schůzky
5 Mikulášské dopoledne, 8. r. pro 1. st.
8. Zábavné vyučování
8. Ekopr. 1.A, Vyškov
9. Ekopr. 1.B, Vyškov.
od 15. Vánoční, zimní výzdoba
19. Divadlo Prostějov; 3.-5. roč.
22. Vánoční besídky ve třídách
1.-21. Testování ČG (Umíme to) 5. r
1.-21. Testování OSP (Umíme to) 6. r.
   
  Školní kolo recitace 2. st.
   
Leden  
12. Zábavné vyučování
19. Pedagogická rada
20. Planeta Země 7.-9. r.
25. Okresní kolo olymp. MAT 5. a 9. r.
31. Rozdání vysvědčení
31. Žákovský ples
1.-30. Testování ČJ (Umíme to) 7. r.
1.-30. Testování AJ (Umíme to) 4. r.
   
  OK florb. 1. st. hoši
  Okresní kolo dějepisné olymp.
  OK florb. 1. st. dívky
  Školní kolo olymp. MAT 5. a 9. r.
  Školní kolo olymp. Ze
  Školní kolo konverzace AJ
  Okresní kolo konver. AJ
   
Únor  
1. Zábavné vyučování
4. Obecní a školní ples
do 15. Vydání zápisových lístků, přihlášky na SŠ
15. Beseda se spisovatelkou, 4.-5. r.
16. nebo 23 Společné rodičovské schůz.
20.-24. Lyžařský výcvik 7.-8. r.
1.-28. Testování ČJ (Umíme to) 6. r
1.-28. Testování ČJ (Umíme to) 8. r.
   
  Školní kolo Zazpívej, slavíčku!
  Okresní kolo olympiády Ze 6.-7. r.
  Okresní kolo olympiády Ze 8.-9. r
  Okresní kolo olympiády ČJ.
  Zahájení plavecké výuky 2.-3. r.
  Školní kolo recitace 1. st.
  Edukace - MŠ - zahájení
   
Březen  
16. Divadlo Prostějov; 6.-7. roč.
28. Den učitelů
do 24. Jarní výzdoba školy
31. Jarmark
   
  Okresní kolo olympiády Che
  Okresní kolo OVOV - Bučovice.
  Matematický klokan
  Školní kolo Prezentiády.
  Jarní výzdoba školy
  Výroba dárků k Zápisu
   
Duben  
3. OK Biologická olympiáda
11. Seiferos
12. Okresní kolo olymp. MAT 6.-8.. r.
12.-13. Zápis do 1. r
17.-21. Rychta 6. r.
19.-21. Zážitkový pobyt, 2. r.; Březová
27. Pedagogická rada
28. Den Země
29.-4.5. 9. r. - Velká Brit.
1.-30. Testování AJ (Umíme to) 6. r.
1.-30. Testování ČG (Umíme to) 7. r.
   
  Školní kolo olymp. MAT 6.-8.. r
  Dopravní hřiště, 4. r.
  OK McDonald´s cup mladší
  OK McDonald´s cup starší
  Exkurze zahraničí 3.-5. r.
   
 Květen  
11.  Individuální rodičov. schůzky
14.   Den Matek 
17.-19.   Zážitkový pobyt, 3. r.; Jedovnice
24.-25.   Šk. výlet 8. r., Baldovec
26.   Branný den
30.   Školní výlet 1.A, 1.B.
1.-31.   Testování AJ (Umíme to) 8. r
1.-31.   Testování ČG (Umíme to) 3. r. 
1.-31.   Testování MAT (Umíme to) 5. r
   
   Školní výlet 7.A.
   Ekoprog. 1.A. Zoo Vyškov.
   Ekoprog. 1.B. Zoo Vyškov
   Fotografování tříd 1.-9. r.
   Zážitkový pobyt, 4.-5. r.; Ruprechtov
   Úřad práce, 8. r.
   Závěrečné práce 9. r.
   Pasování 1. r. na čtenáře
   
 Červen  
2.  Branný závod 
7.   Ekoprog. 3.A. Zoo Vyškov.
19.   Ekoprog. 3.B. Zoo Vyškov.
21.   Slavnostní zakončení NŽ + 5. roč.
22.   Pedagogická rada
29.   Slavnostní zakončení 9. r
   
   Školní výlet 7.B.
   Den muzeí; Vyškov; 5. roč.
   Dopravní hřiště, 4. r
   Uzavření čtenářs. soutěže