• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

 

AKCE - Školní rok 2020/2021

 

Září  
10. Společné rodičovské schůz.
  Zahájení plaveckého výcv. 2.-3. r.
24. Prezentace učňov. oborů - individuální účast žáků
25. Ekoprog. 2.r. + 4.A
  Ekoprog. 5.B
27. DH 4. A
   
  Výzdoba školy
  Zahájení ekologic. programů GLOBE, Recyklohr.
   
Říjen  
do 2. Zahájení činnosti ZÚ
6. Ekoprog. 7.B, Vyškov
7. Ekoprog. 8.r., Vyškov
8. Ekoprog. 7.A, Vyškov
12. DH 4. B
14. Přírodovědný klokan
  DH 4. A
16. Ekoprog. 5.A
   
  Den kouzel - ve třídách
  Zahájení čtenářské soutěže 2.-9. r.
   
Listopad  
4. Zábavné vyučování
19. Pedagogická rada
20. ÚP 9. B
24. ÚP 9. A
  Zábavné vyučování
29. Individuální rodičov. schůzky 
   
  Vitamínový den pro 1. st.
  Okrskové kolo florbal 1. st.
  Školní kolo dějepisné olymp.
   
Prosinec  
10. Zábavné vyučování
od 15. Vánoční, zimní výzdoba
20. Vánoční besídky ve třídách
   
  Školní kolo recitace 2. st.
   
Leden  
12. Zábavné vyučování
21. Pedagogická rada
28. Rozdání vysvědčení
   
  Školní kolo konverzace AJ