• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

CO DĚLÁME VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

 

.. :: Školní celoroční soutěž v tabulce 2020/2021 :: .. 


ZÁŽITKOVÝ POBYT PRO ČTVRŤÁKY

. . : : fotky ze zážitkového pobytu pro čtvrťáky : : . .


JAK JSME SI PROTÁHLI SVALY

Ačkoliv byl předposlední den konce školního roku, léto v Drnovicích bylo v plném proudu. Nebyl tedy lepší nápad, než si pořádně protáhnou svaly výstupem na kopeček jménem Chocholík. Sedmá třída přijala návrh na tento výšlap s ohromným nadšením – tak proč to nerealizovat.

Švitořiví sedmáci vyrazili po „prvním zvonění" na vytoužený výlet. První kilometry s vidinou zmrzliny překousli žáci bez obtíží. S přibývajícími kilometry v nohách ustávalo švitoření a sem tam se objevily projevy nevole. (např: Ty v.le!)

Příchodem do obce Drnovice někteří jedinci přetavili svoji rozladěnost z nemohoucnosti na poslední úsilí výstupu na rozhlednu Chocholík. S rozdílnými náladami jsme se všichni sešli nahoře na rozhledně.

Rozhledna se stala pro tento den místem odpočinku s představou ještě větší porce zmrzliny. Většina žáků kopec z Chocholíku dokonce seběhla s vidinou studené odměny. Po sedmnácti kilometrové túře jsme se shodli na tom, že si to příští rok znovu rádi zopakujeme 😊.

Simona Štulová

  


JAK JSME SE MÁLEM UVAŘILI....

Dne 29.6. 2021 byl pořádám, za tropických podmínek v hale i na hřišti, školní turnaj ve dvou disciplínách. Ve sluncem rozpálené hale se hrál turnaj ve florbalu a na horkem sálajícím hřišti probíhal turnaj v přehazované.

Turnaj v obou sportovních odvětvích se hrál ve dvou skupinách se systémem dvou postupujících družstev do finálových zápasů.

Turnajové soutěže skončily v tomto pořadí:

FLORBAL

 1. místo- 7.A
 2. místo- 8.tř.
 3. místo- 9.A

PŘEHAZOVANÁ

 1. místo- 9.A
 2. místo- 9.B
 3. místo- 7.B

Pro zpestření sportovního programu sehráli exhibiční utkání v přehazované učitelé vs 9.třídy. Nedokonalé sportovní dovednosti učitelů nedosáhly na vítězství ani v jednom zápasu. Družstva deváťáku tato utkání zaslouženě vyhrála.

Ráda bych poděkovala organizátorům této sportovní akce a v neposlední řadě všem zúčastněným divákům za podporu.

Realizační tým se shodl na mottu pro příští školní akci znějící: „Umějme i prohrávat!"

 

Simona Štulová

 

 


PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Ve středu 24. 6. 2021 se v místní sokolovně uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Vše proběhlo pod vedením Mgr. Anny Hrozové, která zajistila program a občerstvení.  Zúčastnil se i pan starosta, který v kostýmu krále předal každému malému čtenáři knihu Školní strašidlo.  Nejvíce se dětem líbilo pasování mečem od rytíře Zdeňka.

Děkujeme všem za výbornou organizaci.  Věříme, že děti budou na tuto akci dlouho vzpomínat.

                                                                                     

Mgr. M. Kurková 1.A, Mgr. H. Adámková 1.B

 


PŘEDNÁŠKA O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Dne 16. června k nám dorazili dva finanční poradci, aby nám vysvětlili důležitost finanční gramotnosti. Vysvětlili nám pojmy inflace, aktiva vs. pasiva, rozdíl mezi debetní a kreditní kartou, investování, magický trojúhelník a špatný a dobrý úvěr. Nejaktivnější dva žáci, Marie Buriánková a Viktor Jež, dostali za svou aktivitu odměnu v podobě čokolády. Dozvěděli jsme se také, jak je na tom Česká republika s finanční gramotností (hodně špatně) a zda podporujeme více hypotéku či nájem.


Všechny nás přednáška zaujala a každý si z ní něco odnesl..

 Veronika Turcovská, Tamara Vojáčková, 9.B


VÝLET DO SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÝCH JESKYNÍ

Dne 15. června jsme společně s 9. A jeli do jeskyní. Cesta tam trvala cca 45 minut. Učitelé nám říkali 30, ale i tak jsme to zvládli. Po příjezdu jsme se nasvačili a pak jsme se společně s průvodkyní vydali na temnou prohlídku jeskyní. Po cestě jsme potkali pár netopýrů, viděli jsme kostru medvěda a zažili jsme i pravou jeskynní tmu, kterou prožívali tehdejší objevitelé. Také jsme vyzkoušeli ozvěnu a stáli nad propastí hlubokou 60-90 metrů. I když bylo v jeskyni okolo 7°C, někteří se zde procházeli v kraťasech. Dozvěděli jsme se, že se v jeskyních pořádají ozdravné terapie pro jedince trpící astmatem. Nejvíce se nám líbila Eliščina jeskyně, pro nás všechny byl tento výlet pěkný zážitek.

Vendula Lasotová, Tamara Vojáčková, Veronika Turcovská, Darina Kubíčková, 9.B

 


OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - 5. ROČNÍK

Ve středu 19.5.2021 se uskutečnilo okresní kolo matematické olympiády (kategorie Z5). Naši školu reprezentovaly čtyři šikovné slečny, a to Sabina Hladíková, Ema Smejkalová, Karin Moore (všechny 5.B) a Eva Pourová (5.B).

Z celkového počtu 15 žáků skončila na krásném 2. místě Sabina Hladíková, která získala 15 bodů. O jeden bod méně měla Ema Smejkalová a skončila tak na 3. místě. Na děleném 4. místě s 10 body se umístila Eva Pourová a o bod méně získala Karin Moore, která byla na děleném 5. místě.

Všechny naše žákyně se staly úspěšnými řešitelkami (hranice byla 9 bodů z 18). Všem moc gratulujeme a děkujeme za skvělé umístění a reprezentaci naší školy.

Mgr. Andrea Fialková


ÚŘAD PRÁCE (ONLINE PŘEDNÁŠKA)

V pátek 14.5.2021 měli žáci osmé třídy navštívit Úřad práce, aby se dozvěděli, jaké mají možnosti při výběru středních škol a učilišť. Bohužel v této době nám osobní návštěvu nedovolili, a tak jsme žákům nabídli ve spolupráci s Úřadem práce on-line přednášku.

Přednášející žákům poskytl informace o různých středních školách a učilištích. Nabídl jim například pohled na počty zájemců v porovnání s počtem míst, které střední školy a učiliště přijímají. Dále se dozvěděli, jak postupovat, když budou podávat přihlášky či kolik mají pokusů na přijímací zkoušky. Na závěr proběhla i diskuze. Do e-mailu byl žákům zaslán dotazník, podle kterého mohli zjistit, na který obor by se hodili.

Touto cestou bychom chtěli Úřadu práce poděkovat a doufáme, že se na podzim přednášky zúčastníme osobně. 

Mgr. Andrea Fialková, Mgr. Lenka Tomanová


ÚSPĚŠNÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Ve středu 31.3.2021 se uskutečnilo on-line okresní kolo matematické olympiády. Naši školu reprezentovali 3 žáci, a to Monika Jelínková (6.třída), Lukáš Provazník (7.B) a Beáta Jurůjová (8.třída).

V kategorii MO6 se Monča umístila na krásném 2. místě z 10. Získala 12 bodů z 18 a stala se tak úspěšnou řešitelkou okresního kola.

V kategorii sedmých tříd se Lukáš umístil na nádherném děleném 1. místě z celkových 8 žáků. Měl stejný počet bodů jako Monča, a to 12 z 18 a též se stal úspěšným řešitelem. 

V kategorii MO8 byla mnohem větší účast - 18 žáků. Beáta získala 6 bodů a skončila tak se spoustou žáků na 9. - 14. místě. Všem zúčastněným moc děkuji za reprezentaci školy a úspěšným řešitelům moc gratuluji.

 


MATEMATICKÝ KLOKAN 2021

Ani letos nechyběla žákům tradiční soutěž Matematický klokan, avšak letos trošku netradičně proběhla on-line formou. Účast byla tento školní rok dobrovolná, takže kdo si chtěl vytrénovat logické a matematické uvažování, našel v Edupage zadání.

Vybrali jsme z každé kategorie nejlepších 5 řešitelů. Všem gratulujeme a děkujeme i těm, kteří se zúčastnili, ale letos jim to třeba nesedlo.

 

Kategorie „Cvrček“ (3. ročník)

1. místo ROZEHNAL Tomáš (3.)                           85 bodů z 90

2. místo ŠRUBAŘOVÁ Sára (3.)                            70 bodů z 90

3. – 4. místo ŠÍREK Jakub (3.)                            69 bodů z 90

3. – 4. místo ŠÍREK Vojtěch (3.)                          69 bodů z 90

5. místo OTAVOVÁ Klára (3.)                               67 bodů z 90

 

Kategorie „Klokánek“ (4. ročník)

1. místo ŠTĚBRA Martin (4.A)                            115 bodů ze 120

2. – 4. místo BLUMENSTEINOVÁ Daniela (4.A)      98 bodů ze 120

2. – 4. místo MARÁK Karel (4.A)                          98 bodů ze 120

2. – 4. místo PETŘÍČEK Šimon (4.B)                    98 bodů ze 120

5. místo KLUDÁK Adam (4.A)                              84 bodů ze 120

 

Kategorie „Klokánek“ (5. ročník)

1. místo POUROVÁ Eva (5.A)                            111 bodů ze 120

2. místo RADOMILOVÁ Jitka (5.A)                       95 bodů ze 120

3. místo CAHEL Ladislav (5.B)                             92 bodů ze 120

4. místo HLADÍKOVÁ Sabina (5.B)                       88 bodů ze 120

5. místo NETOPILOVÁ Eliška (5.A)                       83 bodů ze 120

 

Kategorie „BENJAMÍN“ (6. – 7. ročník)

1. místo ŠPIČÁK Jan (7.A)                                 103 bodů ze 120

2. místo PROVAZNÍK Lukáš (7.B)                         86 bodů ze 120

3. místo AMBROSOVÁ Veronika (6.)                     75 bodů ze 120

4. místo JELÍNKOVÁ Monika (6.)                          69 bodů ze 120

5. místo POSPÍŠILOVÁ Nela (6.)                          63 bodů ze 120

 

Kategorie „KADET“ (8. – 9. ročník)

1. místo HLADÍKOVÁ Kristýna (8.)                       73 bodů ze 120

2. místo RADOMIL Jiří (8.)                                  70 bodů ze 120

3. místo KOSTIHOVÁ Tereza (8.)                         68 bodů ze 120

4. místo JURŮJOVÁ Beáta (8.)                             65 bodů ze 120

5. místo BODROGI Matyáš (8.)                            58 bodů ze 120

 

Mgr. Andrea Fialková

Ing. Lukáš Zahradníček

 


AŽ OPUSTÍM ZÁKLADNÍ ŠKOLU

 

Až opustím základní školu,

už nikdy nebudeme všichni spolu.

Byť v lavicích jsme se vídali jen,

teď řeknem si sbohem, než se rozejdem.

Pak ve vzpomínkách svých můžu se vrátit,

protože čas nelze nikterak oddálit

a opět mohu být svým zážitkům blíž,

jako tenkrát ve školních lavicích.

Až opustím základní školu,

musím jít nahoru, ne nikdy dolů.

Dívat se vpřed, mít radost v srdci,

mít kousek štěstí, co kráčí ku pomoci.

Nechť splní se mi tajná přání,

mít čas věnovat se focení i cestování,

zpívat a jednou napsat knihu snad,

kterou by měl někdo rád.

Až opustím základní školu,

musím jít dál, studovat další školu.

Život není jen procházka růžovou zahradou,

jen pílí svou někteří mnohého dosáhnou.

Ačkoliv si vždy pevně věřím,

kam osud mě zavane stále nevím.

Nechť drží mne síla rodiny,

ať nezmařím krůček jediný.

Až opustím základní školu,

už nikdy nebudeme všichni spolu.

Sbohem mí přátelé, drazí učitelé,

mám Vás ve svém srdci, bude Vám tam skvěle.

 

Sára Tichá, 9.B


 KARNEVALOVÉ UČENÍ 1.A A 1.B

V pátek 19. 2. 2021  zažili prvňáčci netradiční karnevalové učení. Ve třídách se učili princezny, rytíři, ninjové, čarodějnice, upíři, Harry Potter, kostlivci, klauni… V maskách jsme strávili celý den. Četli jsme, psali, tancovali, počítali, učili se angličtinu…                                                                               

Děti sice neměly volný den bez učení, ale kostýmy na chvíli zpestřily naši každodenní práci. I v této nelehké době se snažíme na děti nezapomínat, aby je škola pořád bavila a lákala.

                                                                                                    Mgr. M. Kurková 1.A, Mgr. H. Adámková 1.B

 

 


OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Ve středu 17.2.2021 se i přes nepříznivou situaci uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Letošní rok byl specifický tím, že žáci řešili úkoly on-line formou přes portál Masarykovi univerzity. Z naší školy se do okresu probojoval žák 8. třídy Jiří Radomil, který spadá do kategorie C, tedy 8. + 9. ročník. Z celkového počtu 25 žáků se Jirka umístil na krásném patnáctém místě a získal 78,1 bodů ze 100. Věřím, že příští rok, kdy bude Jirka v té samé kategorii starší a zkušenější, se umístí na mnohem lepším místě. Mnohokrát gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy i v době distanční výuky.

                                                                            Mgr. Andrea Fialková


OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

Dne 19. ledna 2021 se uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády, letos poprvé prostřednictvím Formuláře Google. Téma pro letošní ročník znělo „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Za naši školu se soutěže zúčastnila Karolína Šťastná, žákyně 9.A, a Jiří Radomil, žák 8. třídy. Oba se stali úspěšnými řešiteli, Jirka skončil na 16., Karolína na 18. místě.

Mgr. Lenka Tomanová


OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

V úterý 26. ledna se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. S dalšími 11 nejlepšími žáky se ve znalosti mateřštiny utkal náš Tadeáš Jelínek z 9. A. O jeho vzorné reprezentaci naší školy svědčí krásné umístění – obsadil 3. místo. Blahopřejeme ke skvělému výsledku a přejeme mnoho úspěchu ve zvoleném studiu.

Mgr. Kateřina Hrozková


VÁNOČNÍ TURNAJ V PIŠKVORKÁCH – 8. ROČNÍK

 

Před vánočními prázdninami jsme v rámci hodiny matematiky uspořádaly turnaj v piškvorkách pro 8. ročník. Přes napínavé souboje se do finále dostala Anička Plačková a Honza Michálek. Po strhujícím výkonu se celkovou vítězkou turnaje v piškvorkách stala Anička Plačková, která si odnesla cenu za 1. místo. Všem žákům děkujeme za účast a vítězce gratulujeme. Na ukázku přidáváme i básničky, které o piškvorkovém turnaj žáci vytvořili v hodině češtiny.

 

                                                                                           Mgr. Andrea Fialková, Mgr. Marie Špičáková

 

 

 


DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

V pondělí 30. listopadu se na naší škole uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády s tématem „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Do okresního kola postoupili: Jiří Radomil z osmé třídy a Karolína Šťastná z 9.A. Oběma přejeme hodně štěstí!

Mgr. Lenka Tomanová


OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

I přes uzavření škol se letos podařilo uskutečnit již 47. ročník celostátní soutěže – Olympiády v českém jazyce. Celkem 11 žáků naší školy se zapojilo formou Google formuláře a více či méně zdárně plnilo tradiční dvě zadané části – jazykovou a slohovou, jejímž letošním tématem bylo: V mé knihovničce nesmí chybět… . Školní kolo vyhrál Tadeáš Jelínek z 9.A, na druhém místě se umístila Karolína Půžová z 8. třídy. Za snahu a účast dále děkujeme Sáře Tiché, Veronice Turcovské, Adrianě Vítkové, Kláře Kohoutkové, Pavle Šebestové, Žofii Grundové, Anně Plačkové, Karolíně Šťastné a Lucii Jelínkové.

 

Mgr. Kateřina Hrozková