CHARAKTERISTIKA ŠD

   Provoz školní družiny:

 ráno  6:30 – 7:30

  odpoledne  11:30 do 16:30

   Počet oddělení: 4 oddělení

Program ŠD je koncipován pro pravidelně docházející  žáky převážně 1.stupně ZŠ.

 

1. oddělení - Jitka Brtníčková (737 595 408)

2. oddělení - Ladislava Křetínská (737 595 409)

3. oddělení - Kateřina Křížová (vedoucí vychovatelka, 736 212 130)

4. oddělení - Bc. Darina Zakopalová (737 172 851)

 

tiskopisy:

Odhlášení ze školní družiny

Omluvenky

Přílohy

 

 

 Školní družina je chápána jako společensky organizované pedagogické ovlivňování volného času, který děti tráví v době mimo vyučování. Děti, které navštěvují ŠD, jsou vedeni k takovým způsobům odpočinku a rekreace, které odpovídají zdravotně hygienickým zásadám střídání práce a odpočinku a přispívají k odstranění únavy z předchozí školní činnosti.

  OBSAHY A FORMY ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 Pravidelná činnost

 je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje organizované aktivity zájmového charakteru.

 Průběžná a spontánní činnost

 zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, ve kterých se dítě může samostatně projevit a o nich rozhodovat – vychovatelka musí nejen zajišťovat bezpečnost žáků, ale také navozovat a podněcovat některé jejich vlastní aktivity.

 Odpočinkové činnosti

 nejsou chápány pouze ve smyslu klidových činností (individuální činnosti), ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnosti), tělovýchovné aktivity, pohybové hry apod.

 Příprava na vyučování

 zahrnují se do ní didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž si děti upevňují a rozšiřují poznatky, které získaly ve školním vyučování.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA „ KOPRETINA“

 

 

 

Naše školní družina,

 

jmenuje se „ Kopretina“.

 

Ten žlutý střed – uprostřed,

 

to je naše paní vychovatelka.

 

Kolem ní, ty bílé okvětní lístečky,

 

to jsme my – družinové dětičky.

 

 

 

Roman, Lenka, Dianka, ...

 

jsou jak velká rodinka.

 

Mají se všichni rádi,

 

jsou to bezva kamarádi.

 

 

 

Chodí spolu do školní družiny,

 

učení v ní nebolí,

 

protože je velkou hrou.

 

Hraní je bezva zábavou,

 

cvičí se v ní, soutěží a kreslí…

 

 

 

Takových školních družin je však více,

 

počítají se na tisíce.

 

To je super – buďme rády,

 

všude máme kamarády.