• pic
  • pic
  • pic

TŘÍDNÍ PLÁNY

 

 

 

 TVP 1. a 2. třída MŠ č.p. 85 (nová budova) - ČERVEN
 
TĚŠÍME SE NA LÉTO - NA PRÁZDNINY

 

Kompetence - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.
Dílčí cíle - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.
K.O.V. - tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím,
- napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary,
- pracovat se stavebnicemi, skládankami,
- samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zip,
- samostatně jíst,
- postarat se o své osobní věci, o hračky, o pomůcky,
- udržovat pořádek, 
- pohybovat se bezpečně ve skupině dětí,
- pohybovat se koordinovaně a jistě a to i v různém přírodním terénu.

 

 

 
CHCI POMÁHAT
CO UŽ ZVLÁDNU SÁM

 

Kompetence - zajímá se o druhé, i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění.
Dílčí cíle - seznamování s místem a prostředním a vytvářením pozitivního vztahu k němu.
K.O.V. - orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde v blízkosti MŠ nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, lékař, hasiči, sportoviště),
- zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v MŠ opakují,
- znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné, co může ohrožovat zdravé životní prostředí,
- mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno.

 

  
 
 

 

 
 TVP 3. a 4. třída MŠ č.p. 85 (budova školy) - ČERVEN
 
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU, ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
HRAJEME SI KAŽDÝ DEN
 

 

Kompetence - chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti.
Dílčí cíle - vykonávat jednoduché činnosti podporující zdraví těch společenství, v nichž žije.
K.O.V. - pečuje o vzhled třídy,
- společně pečujeme o zahradu,
- podílí se na výzdobě MŠ,
- uklízí po sobě, pomáhá,
- odsuzuje vandalismus.
 
Kompetence - dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky.
Dílčí cíle -mít zájem podílet se na pozitivních změnách a podpoře zdraví a přírody, aktivně hledá řešení.
K.O.V. - je aktivní při činnostech ve prospěch ochrany životního prostředí, ochrany zdraví,
- třídí odpad - ekologie,
- všímá si nepořádku,
- upozorňuje na špatné životní návyky,
- v různých situacích vymýšlí řešení a diskutuje o nich.

 

Kompetence - umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku.
Dílčí cíle - mít představu o roli školáka.
K.O.V. - zná cestu ke škole,
- ví, jak vypadá zevnitř škola, třída,
- hovoří o své roli školáka, jeho představy jsou realistické a pozitivní, 
- jde navštívit 1. třídu (bývalé kamarády), seznámí se s paní učitelkou.

 

Kompetence - je zvídavé, má touhu poznávat.
Dílčí cíle - vědět o zajímavostech, pamětihodnostech obce.
K.O.V. - pozná obci na fotografii,
- ví, jaké pamětihodnosti jsou v obci (rotunda, kostel, Melice - hrad...),
- zavede ostatní na významná místa v obci,
- zná pověsti, které se vážou k místu bydliště.

 

Kompetence - chápe, že příroda má svá pravidla.
Dílčí cíle - vědět, proč se střídají roční období, které je právě teď, dovede pojmenovat změny v přírodě, raduje se z letních dnů.
K.O.V. - zná škodlivé následky dlouhého pobytu na slunci (úpal, úžeh), ví, jak se chránit,
- umí pojmenovat některé letní květiny,
- nebojí se vody, ale dbá na bezpečnost, dodržuje pitný režim.

 

  

 

 

třídní plány jsou na 3 – 4 týdny dle aktuálních potřeb dětí

 

  • pic
  • pic
  • pic

iporadna

poradnabezplatný poradenský server pro všechny, kteří si občas něvědí rady