• pic
  • pic
  • pic

Úplata za předškolní vzdělávání

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005., o předškolním vzdělávání v platném znění, je stanovena úplata za předškolní vzdělávání takto:

Celodenní docházka: 250 Kč/měsíc

Celodenní docházka sourozenec: 170 Kč/měsíc

Číslo účtu 86-4159400207/0100

VS:6090300

Do zprávy uvést jméno a příjmení dítěte.

 

 

 

 

  • pic
  • pic
  • pic

iporadna

poradnabezplatný poradenský server pro všechny, kteří si občas něvědí rady