PRAVIDELNÉ KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY A RODIČE 2019/2020

 

Mgr. Kateřina Hrozková - školní metodička prevence (šikana, návykové látky, záškoláctví)

 

STŘEDA: 8:45 - 9:30

 

Mgr. Monika Kurková - výchovná poradkyně (poruchy učení)

 

ČTVRTEK: 7:45 - 8:30

 

Mgr. Pavlína Zouharová - výchovná poradkyně (profesní orientace žáků)

 

STŘEDA: 10:45 - 11:30

 

v jiném termínu dle domluvy

 


 PROGRAM PROTI KYBERŠIKANĚ - ZDE KE STAŽENÍ


Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT

Základní informace o státních PZ

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od školního roku 2016/2017 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky.
Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí každý ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 50 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do ledna 2019. Hledejte je nejčastěji na webových stránkách vámi vybrané školy. 

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

První řádný termín - čtyřleté obory

12. dubna 2019

Druhý řádný termín - čtyřleté obory

15. dubna 2019

 

 

První náhradní termín

13. květen 2019

Druhý náhradní termín

14. květen 2019

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol. Talentové zkoušky se konají v lednu.

INFO K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ

- možnost podání dvou přihlášek na SŠ, termín do 1. 3. 2019 (osobně, doporučeně poštou)

- u oborů s talentovou zkouškou je podání přihlášky do 30. 10. 2018

- vyplníte přihlášku, ZŠ ji zkontroluje a potvrdí, poté ji odešlete na SŠ, popř. u některých škol potvrzení od lékaře!

- podmínky přijímacího řízení musí SŠ zveřejnit do 30. 1. 2019     

- do 15. 3. 2019 vyzvednout na ZŠ zápisový lístek, ten do 10 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí doručit na SŠ

- ZÁPISOVÉ LÍSTKY BUDEME VYDÁVAT 28. 2. 2019 na třídních schůzkách

- výsledek příjímacích zkoušek musí SŠ zveřejnit do 3 pracovních dnů (většinou web)

- v případě nepřijetí můžete do 3 pracovních dnů podat odvolání


 

 

Krizové linky pro žáky i rodiče:

 

http://www.bezpecne-online.cz

 

http://www.horkalinka.cz

 

http://www.pomoconline.cz