Pravidelné konzultační hodiny pro rodiče a žáky

 

Mgr. Kateřina Hrozková - školní metodička prevence (šikana, návykové látky, záškoláctví)

 

Úterý: 10:45 - 11:30

 

Mgr. Jana Szkutová - výchovná poradkyně (poruchy učení, profesní orientace žáků)

 

Pondělí: 10:45 - 11:30

 

v jiném termínu dle domluvy

 


 PROGRAM PROTI KYBERŠIKANĚ - ZDE KE STAŽENÍ


Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT 2018

Základní informace o státních PZ

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od školního roku 2016/2017 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky.
Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí každý ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 50 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do ledna 2018. Hledejte je nejčastěji na webových stránkách vámi vybrané školy. 

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

První řádný termín - čtyřleté obory

12. dubna 2018

Druhý řádný termín - čtyřleté obory

16. dubna 2018

 

 

První náhradní termín

10. květen 2018

Druhý náhradní termín

11. květen 2018

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol.

INFO K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ

- možnost podání dvou přihlášek na SŠ, termín do 1. 3. 2017 (osobně, doporučeně poštou)

- u oborů s talentovou zkouškou je podání přihlášky do 30. 10. 2017

- vyplníte přihlášku, ZŠ ji zkontroluje a potvrdí, poté ji odešlete na SŠ, popř. u některých škol potvrzení od lékaře!

- podmínky přijímacího řízení musí SŠ zveřejnit do 30. 1. 2017     

- do 15. 3. 2017 vyzvednout na ZŠ zápisový lístek, ten do 10 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí doručit na SŠ

- ZÁPISOVÉ LÍSTKY BUDEME VYDÁVAT 22. 2. 2018na třídních schůzkách

- výsledek příjímacích zkoušek musí SŠ zveřejnit do 3 pracovních dnů (většinou web)

- v případě nepřijetí můžete do 3 pracovních dnů podat odvolání

 

Krizové linky pro žáky i rodiče:

 

http://www.bezpecne-online.cz

 

http://www.horkalinka.cz

 

http://www.pomoconline.cz