PRAVIDELNÉ KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY A RODIČE 2021/2022

 

Mgr. Kateřina Hrozková - školní metodička prevence (šikana, návykové látky, záškoláctví)

 

PÁTEK: 7:50 - 8:35

 

Mgr. Monika Kurková - výchovná poradkyně (poruchy učení)

 

STŘEDA: 12:30 - 13:15

 

Mgr. Jana Szkutová - výchovná poradkyně (profesní orientace žáků)

 

PÁTEK: 7:50 - 8:35

 

v jiném termínu dle domluvy

 


 PROGRAM PROTI KYBERŠIKANĚ - ZDE KE STAŽENÍ


 

INFO K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ 2021/2022

 

Žák může v prvním kole podat dvě přihlášky. Na obou přihláškách jsou uvedeny obě školy ve stejném pořadí. Pokud se žák hlásí na obor s talentovou zkouškou, může podat až dvě přihlášky na školu s talentovou zkouškou do 30. listopadu, a pak až dvě přihlášky na školu bez talentové zkoušky do 1. března.


Doplňte celé přesné názvy a adresy škol a oborů, jejich kódy podle webových stránek nebo atlasu škol.


Termín přijímacích zkoušek je pevně daný.

 

Řádný termín:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. termín: úterý 12. dubna 2022
  2. termín: středa 13. dubna 2022

 

Náhradní termín:

  1. termín: úterý 10. května 2022
  2. termín: středa 11. května 2022

 

Nezapomeňte si vyřídit lékařský posudek (pokud ho SŠ vyžaduje).


Předměty na zadní straně se vyplňují v pořadí, jaké je na vysvědčení, na prvním místě se píše chování. Prázdná políčka proškrtněte.


Průměrný prospěch určete s přesností na dvě desetinná místa. Chování se do průměru nepočítá!


Termín vydání zápisových lístků bude včas upřesněn.


Svůj úmysl vzdělávat se na dané SŠ potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud v této lhůtě nebude zápisový lístek škole doručen, bude místo obsazeno jiným uchazečem!!!


Podrobné informace lze nalézt na stránkách MŠMT, kde jsou ke stažení vzory přihlášek k vyplnění.

 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/318-ministerstvo-skolstvi-stanovilo-terminy-konani-jednotne-prijimaci-zkousky-2022

  


 

 

Krizové linky pro žáky i rodiče:

 

http://www.bezpecne-online.cz

 

http://www.horkalinka.cz

 

https://www.linkabezpeci.cz/

 

https://www.rodicovskalinka.cz/

 

https://bezpecnevkyberprostoru.cz/

 

https://www.e-bezpeci.cz/

 

https://www.saferinternet.cz/

 

https://www.internetembezpecne.cz/

 

https://hoax.cz/cze/