Pravidelné konzultační hodiny pro rodiče a žáky

 

Mgr. Kateřina Hrozková - školní metodička prevence (šikana, návykové látky, záškoláctví)

 

Úterý: 10:45 - 11:30

 

Mgr. Jana Szkutová - výchovná poradkyně (poruchy učení, profesní orientace žáků)

 

Pondělí: 13:15 - 14:00

 

v jiném termínu dle domluvy

 


 Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT

Základní informace o státních PZ

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od školního roku 2016/2017 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky.
Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí každý ředitel dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 50 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit do ledna 2017. Hledejte je nejčastěji na webových stránkách vámi vybrané školy. 

         Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

         První řádný termín - čtyřleté obory

12. dubna 2017

         Druhý řádný termín - čtyřleté obory

19. dubna 2017

 

 

         První náhradní termín

11. květen 2017

         Druhý náhradní termín

12. květen 2017

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se 2. 1. 2017 a 15. 1. 2017 konají talentové zkoušky a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech 15. 1. 2017 a 31. 1. 2017.

Na státní přijímací zkoušky nevydává CERMAT žádné přípravné materiály. Na stránkách CERMATu je možné nalézt podobu didaktických testů použitých v roce 2015 a v roce 2016 v řádném termínu zkoušky.

Přípravné materiály připravované společností Scio pro školní rok 2016/2017 jsou cíleně vyvíjeny jako příprava na státní přijímací zkoušky.


INFO K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ

- možnost podání dvou přihlášek na SŠ, termín do 13. 3. 2016 (osobně, doporučeně poštou)

- u oborů s talentovou zkouškou je podání přihlášky do 30. 10. 2016

- vyplníte přihlášku, ZŠ ji zkontroluje a potvrdí, poté ji odešlete na SŠ, popř. u některých škol potvrzení od lékaře!

- podmínky přijímacího řízení musí SŠ zveřejnit do 30. 1. 2016     

- do 15. 3. 2016 vyzvednout na ZŠ zápisový lístek, ten do 10 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí doručit na SŠ

- ZÁPISOVÉ LÍSTKY BUDEME VYDÁVAT  23. 2. 2017  na třídních schůzkách

- výsledek příjímacích zkoušek musí SŠ zveřejnit do 3 pracovních dnů (většinou web)

 

- v případě nepřijetí můžete do 3 pracovních dnů podat odvolání

 

Krizové linky pro žáky i rodiče:

 

http://www.bezpecne-online.cz

 

http://www.horkalinka.cz

 

http://www.pomoconline.cz

 

http://www.richardmaproblem.cz

 

http://www.mobilstory.cz