PRAVIDELNÉ KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY A RODIČE 2023/2024

 

Mgr. Kateřina Hrozková - školní metodička prevence (šikana, návykové látky, záškoláctví)

 PONDĚLÍ: 7:45 - 8:30

 

Mgr. Monika Kurková - výchovná poradkyně (poruchy učení)

 STŘEDA: 13:00 - 13:45

 

Mgr. Jana Szkutová - výchovná poradkyně (profesní orientace žáků)

ÚTERÝ: 7:50 - 8:35

  

Mgr. Jana Šoupalová - speciální pedagog

konzultace dle domluvy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

v jiném termínu dle domluvy


 

 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

ŠPP poskytuje poradenství žákům, rodičům a ostatním pedagogickým pracovníkům. Snažíme se o komplexní přístup, při kterém společně úzce spolupracujeme dle charakteristiky daných obtíží.

Pracovníci:

Metodička prevence: Mgr. Kateřina Hrozková

Výchovná poradkyně: Mgr. Monika Kurková

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Szkutová

Speciální pedagožka: Mgr. Jana Šoupalová

 

Metodička prevence

Mgr. Kateřina Hrozková zajišťuje prevenci šikany, kyberšikany a užívání návykových látek. Řeší výchovné problémy, které vykazují znaky šikany nebo kyberšikany. Dále řeší podezření na užívání návykových látek. Zajišťuje komunikaci s žáky a s rodiči při podezření nebo potvrzení šikany, kyberšikany, užívání návykových látek. Organizuje preventivní programy.

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Monika Kurková řeší školní neúspěšnost, SPU a ostatní zdravotní a sociální znevýhodnění. Zajišťuje komplexní poradenství od prvotní komunikace s rodičem, třídním učitelem až po vyšetření a komunikaci s PPP nebo SPC. Následně dle doporučení PPP nebo SPC vypracuje s ostatními vyučujícími IVP, zajistí nákup pomůcek, komunikuje s AP, vede dokumentaci žáků s SPU nebo se zdravotním znevýhodněním.

 

 Výchovná poradkyně

Mgr. Jana Szkutová ve spolupráci s třídním učitelem řeší výchovné obtíže. Pomáhá realizovat IVýP. Podílí se na řešení výchovných obtíží ve třídách. Vede jednání s rodiči ohledně výchovných problémů, vede  IVýP druhého stupně. Dále komplexně zajišťuje kariérové poradenství – komunikace se SŠ (prezentace), přihlášky na SŠ, poradenství vhodných oborů pro daného žáka.

 

Speciální pedagožka

Mgr. Jana Šoupalová velmi úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní. Je ,,vykonavatelem“ doporučení PPP nebo SPC. Zajišťuje výuku PSPP a individuálně pracuje s konkrétními žáky přímo v rámci jejich třídního rozvrhu.

 


 PROGRAM PROTI KYBERŠIKANĚ - ZDE KE STAŽENÍ


 

INFO K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ 2022/2023

 

Žák může v prvním kole podat dvě přihlášky. Na obou přihláškách jsou uvedeny obě školy ve stejném pořadí. Pokud se žák hlásí na obor s talentovou zkouškou, může podat až dvě přihlášky na školu s talentovou zkouškou do 30. listopadu, a pak až dvě přihlášky na školu bez talentové zkoušky do 1. března.


Doplňte celé přesné názvy a adresy škol a oborů, jejich kódy podle webových stránek nebo atlasu škol.


Termín přijímacích zkoušek je pevně daný.

 

Řádný termín:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. termín: úterý 13. dubna 2023
  2. termín: středa 14. dubna 2023

 

Náhradní termín:

  1. termín: úterý 10. května 2023
  2. termín: středa 11. května 2023

 

Nezapomeňte si vyřídit lékařský posudek (pokud ho SŠ vyžaduje).


Předměty na zadní straně se vyplňují v pořadí, jaké je na vysvědčení, na prvním místě se píše chování. Prázdná políčka proškrtněte.


Průměrný prospěch určete s přesností na dvě desetinná místa. Chování se do průměru nepočítá!


Termín vydání zápisových lístků bude včas upřesněn.


Svůj úmysl vzdělávat se na dané SŠ potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud v této lhůtě nebude zápisový lístek škole doručen, bude místo obsazeno jiným uchazečem!!!


Podrobné informace lze nalézt na stránkách MŠMT, kde jsou ke stažení vzory přihlášek k vyplnění.

 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Jednotná přijímací zkouška 2023│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

  

 


 

Krizové linky pro žáky i rodiče:

 

http://www.bezpecne-online.cz

 

http://www.horkalinka.cz

 

https://www.linkabezpeci.cz/

 

https://www.rodicovskalinka.cz/

 

https://bezpecnevkyberprostoru.cz/

 

https://www.e-bezpeci.cz/

 

https://www.saferinternet.cz/

 

https://www.internetembezpecne.cz/

 

https://hoax.cz/cze/