• pic
  • pic
  • pic
  • pic

 Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Pustiměř.

 = video z prvního školního dne =

= video z polonézy žáků ZŠ Pustiměř na plese = 

Původní neaktualizované stránky najdete zde

seznam uchazečů o základní vzdělávání 2017 - 1. třídy

 

 Z Á P I S

 do Mateřské školy Pustiměř

(předškolní vzdělávání)

 

zápis dětí do MŠ Pustiměř pro školní rok 2017/2018 se bude konat ve středu 3. 5. 2017  od 8:00 do 16:00 hod.

v budově MŠ č. p. 166.

  

Rodný list dítěte a občanský průkaz s sebou.

   

Moderní formy výuky na ZŠ a MŠ Pustiměř

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001340

Od 1.2.2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

MŠ – chůva pro 2 leté děti, osobnostně sociální rozvoj pedagogů, prevence logopedických vad, odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči.

 

ZŠ – CLIL ve výuce, DVPP mentoring, vzájemná spolupráce pedagogů podpora čtenářské gramotnosti, čtenářský klub, klub zábavné logiky a rozvoj matematické gramotnosti, sdílení zkušeností pedagogů.

Školní projekt

  „Aspoň 22 minut pohybu denně“  

V rámci podpory zdravého životního stylu jsme se inspirovali nápadem Českého olympijského výboru  „30 minut pohybu denně „ a přizpůsobili jej našim školním podmínkám = „Aspoň 22 minut pohybu denně“.

Na naší  škole  umožňujeme dětem vykonávat pohybové aktivity o velké přestávce (20 minut) na školním hřišti ( v případě příznivého počasí), nebo v tělocvičně. Zbývající minutáž se hravě doplní relaxačními pohybovými chvilkami během tradičních vyučovacích hodin.

Sportu a pohybu zdar

 


Naše škola se zapojila do projektu HOBIT - HOdina BIologie pro živoT: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu (reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0136), financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Název projektu: Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku – jak správně zvolit další vzdělávací cestu?

Další informace: Najdete zde v tomto pdf souboru (50 kB)