• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

 

                  ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 2020/2021

            

třída         2  zástupci třídy       
             
4.            
A Herynková Terezie, Štěbra Martin    
B Dlouhý David, Kavečka Jakub    
5.            
A Pořízková Beata, Pourová Eva    
B Smejkalová Ema, Hladíková A. Sabina  
6.            
A Vojáček Šimon, Pospíšilová Nela    
B            
7.            
A Lankašová Adéla, Perju Kristýna    
B Adámková Jolana, Rozehnalová Anna  
8.            
A Grundová Žofie, Moučková Šarlota    
B            
9.            
A Jelínek Ondřej, Šťastná Karolína    
B Turcovská Veronika, Tichá Sára    
             
             

 


 

Stanovy žákovského parlamentu

 

 • Školní parlament je volen jedenkrát ročně.

 • Školní parlament je složen ze dvou zástupců každé třídy od 4. ročníku.

 • Školní parlament se schází jedenkrát měsíčně nebo dle potřeby.

 • Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s vedením školy.

 • Z jednání Školního parlamentu je vždy proveden zápis vyvěšený na nástěnce.

 • Jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit žáci i zaměstnanci školy.

 

Náplň práce žákovského parlamentu

 

 • Pomoc při přípravě a organizaci akcí školy a tříd.

 • Organizace sportovních, kulturních, zájmových a jiných akcí a jejich vyhodnocování.

 • Řešení připomínek a námětů žáků na lepší chod školy.

 • Předcházení negativním jevům (šikana, ubližování druhým, ničení majetku).

 • Výměna informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.

 • Informování veřejnosti o dění ve škole (tisk, školní časopis, nástěnky, www stránky školy).