• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

 

Žákovský parlament  

      2018/2019 

Třída 

2 zástupci třídy  

4. třída 

Nela Pospíšilová; Michal Valečko 

5. A 

Dominik Strouhal; Laura Moučková 

5. B 

Lukáš Provazník; Jolana Adámková 

6. třída 

Anna Plačková; Šarlota Moučková 

7. A 

Julie Pospíšilová; Ondřej Jelínek 

7. B 

Tamara Vojáčková; Vendula Lasotová 

8. třída 

Vojtěch Šafář; Ondřej Oprchal 

9. třída 

Markéta Knapová; Lukáš Kloupar 

 


 

Stanovy žákovského parlamentu

 

 • Školní parlament je volen jedenkrát ročně.

 • Školní parlament je složen ze dvou zástupců každé třídy od 4. ročníku.

 • Školní parlament se schází jedenkrát měsíčně nebo dle potřeby.

 • Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s vedením školy.

 • Z jednání Školního parlamentu je vždy proveden zápis vyvěšený na nástěnce.

 • Jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit žáci i zaměstnanci školy.

 

Náplň práce žákovského parlamentu

 

 • Pomoc při přípravě a organizaci akcí školy a tříd.

 • Organizace sportovních, kulturních, zájmových a jiných akcí a jejich vyhodnocování.

 • Řešení připomínek a námětů žáků na lepší chod školy.

 • Předcházení negativním jevům (šikana, ubližování druhým, ničení majetku).

 • Výměna informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.

 • Informování veřejnosti o dění ve škole (tisk, školní časopis, nástěnky, www stránky školy).