• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

 

                  ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 2021/2022

            

třída         2  zástupci třídy           
                 
                 
                 
4.                
A Štěpán Trefilík, Martin Holub        
B                
5.                
A Martin Štěbra, Jakub Štulo          
B Karel Brunclík, Emma Rozehnalová        
6.                
A Eliška Netopilová, Markéta Dobešová      
B Zuzana Kostihová, Jindřich Šafář        
7.                
A Nela Pospíšilová, Šimon Vojáček        
B                
8.                
A Adéla Lanjašová,Kristýna Perju        
B Lukáš Provazník, Jolana Adámková        
9.                
A Adriana Vítková, Tereza Kostihová        
B                
                 
                 
                 

 


 

Stanovy žákovského parlamentu

 

 • Školní parlament je volen jedenkrát ročně.

 • Školní parlament je složen ze dvou zástupců každé třídy od 4. ročníku.

 • Školní parlament se schází jedenkrát měsíčně nebo dle potřeby.

 • Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s vedením školy.

 • Z jednání Školního parlamentu je vždy proveden zápis vyvěšený na nástěnce.

 • Jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit žáci i zaměstnanci školy.

 

Náplň práce žákovského parlamentu

 

 • Pomoc při přípravě a organizaci akcí školy a tříd.

 • Organizace sportovních, kulturních, zájmových a jiných akcí a jejich vyhodnocování.

 • Řešení připomínek a námětů žáků na lepší chod školy.

 • Předcházení negativním jevům (šikana, ubližování druhým, ničení majetku).

 • Výměna informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.

 • Informování veřejnosti o dění ve škole (tisk, školní časopis, nástěnky, www stránky školy).