• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

 

Žákovský parlament  

      2019/2020 

Třída 

2 zástupci třídy  

4. A 

Maxim Tröster,Markéta Dobešová

4. B 

Ema Smejkalová, Sabina A. Hladíková

5.  

Nela Pospíšilová, Denisa Zakopalová

6. A

Dominik Strouhal, David Štulo

6. B 

Martin Horký, Lukáš Provazník

7.  

Anna Plačková, Adriana Vítková

8. A 

Ondřej Jelínek, Karolína Šťastná

8. B

Veronika Turcovská,Sára Tichá

9.  

Robert Pokiser, Ondřej Opchal

 


 

Stanovy žákovského parlamentu

 

 • Školní parlament je volen jedenkrát ročně.

 • Školní parlament je složen ze dvou zástupců každé třídy od 4. ročníku.

 • Školní parlament se schází jedenkrát měsíčně nebo dle potřeby.

 • Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s vedením školy.

 • Z jednání Školního parlamentu je vždy proveden zápis vyvěšený na nástěnce.

 • Jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit žáci i zaměstnanci školy.

 

Náplň práce žákovského parlamentu

 

 • Pomoc při přípravě a organizaci akcí školy a tříd.

 • Organizace sportovních, kulturních, zájmových a jiných akcí a jejich vyhodnocování.

 • Řešení připomínek a námětů žáků na lepší chod školy.

 • Předcházení negativním jevům (šikana, ubližování druhým, ničení majetku).

 • Výměna informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.

 • Informování veřejnosti o dění ve škole (tisk, školní časopis, nástěnky, www stránky školy).