• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

 

                  ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 2022/2023

            

třída  2  zástupci třídy 
   
4.  
A Josef Střítecký, Jan Vlasák
B  
5.  
A Štěpán Trefilík, Adam Dias
B  
6.  
A Jakub Štulo, Terezie Herynková
B Karel Brunclík, Tomáš Pšenica
7.  
A Eliška Netopilová, Markéta Dobešová
B Ema Smejkalová, Sabina A. Hladíková
8.  
A Hana Buriánková, Monika Jelínková
B  
9.  
A Dominik Strouhal, Vít Kludák
B Lukáš Provazník, Jolana Adámková
   
   
   

 


 

Stanovy žákovského parlamentu

 

 • Školní parlament je volen jedenkrát ročně.

 • Školní parlament je složen ze dvou zástupců každé třídy od 4. ročníku.

 • Školní parlament se schází jedenkrát měsíčně nebo dle potřeby.

 • Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s vedením školy.

 • Z jednání Školního parlamentu je vždy proveden zápis vyvěšený na nástěnce.

 • Jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit žáci i zaměstnanci školy.

 

Náplň práce žákovského parlamentu

 

 • Pomoc při přípravě a organizaci akcí školy a tříd.

 • Organizace sportovních, kulturních, zájmových a jiných akcí a jejich vyhodnocování.

 • Řešení připomínek a námětů žáků na lepší chod školy.

 • Předcházení negativním jevům (šikana, ubližování druhým, ničení majetku).

 • Výměna informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.

 • Informování veřejnosti o dění ve škole (tisk, školní časopis, nástěnky, www stránky školy).