• pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

 

DĚTSKÝ ŠKOLNÍ PARLAMENT

 

pro školní rok 2017/2018 


4. A - Laura MOUČKOVÁ, Dominik STRUHAL
4. B - Anna ROZEHNALOVÁ, Lukáš PROVÁZNÍK

5. A - Lucie MRÁZOVÁ, Jakub HERYNK

6. A - Eva ŠKOLAŘOVÁ, Ondřej JELÍNEK
6. B - Sára TICHÁ, Veronika TURCOVSKÁ

7. - Milena BUREŠOVÁ, Vojtěch ŠAFÁŘ

8. - Marie VEJPUSTKOVÁ, Lukáš KLOUPAR

9. - Veronika VITÁSKOVÁ, Paulína KOCIÁNOVÁ


 

Stanovy žákovského parlamentu

 

 • Školní parlament je volen jedenkrát ročně.

 • Školní parlament je složen ze dvou zástupců každé třídy od 4. ročníku.

 • Školní parlament se schází jedenkrát měsíčně nebo dle potřeby.

 • Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s vedením školy.

 • Z jednání Školního parlamentu je vždy proveden zápis vyvěšený na nástěnce.

 • Jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit žáci i zaměstnanci školy.

 

Náplň práce žákovského parlamentu

 

 • Pomoc při přípravě a organizaci akcí školy a tříd.

 • Organizace sportovních, kulturních, zájmových a jiných akcí a jejich vyhodnocování.

 • Řešení připomínek a námětů žáků na lepší chod školy.

 • Předcházení negativním jevům (šikana, ubližování druhým, ničení majetku).

 • Výměna informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.

 • Informování veřejnosti o dění ve škole (tisk, školní časopis, nástěnky, www stránky školy).